เชิญร่วมอนุโมทนาบุญงานบุญมหากุศลวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙

ฟาฟา ทราเวล ร่วมกับ คณะศีล ๕ สุขแห่งธรรม ร่วมจัดงานในวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ มหามณฑปหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยจัดงาน  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ์ หน้าตัก ๑๐ เมตร สูง ๑๕ เมตร  ครั้งที่ 3 ประดิษฐาน ณ ลานธรรมอรหันตาหน่อแก้วฟ้าโพธิญาณ บ้านหนองหญ้าขาว ต.หนองบัว อ.คง จ. นครราชสีมา
และองค์พ่อพระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า เมตตาเป่า “มหายันต์ยอดหัวใจเศรษฐีนวโกฏิ”

Loading