เชิญร่วมแสวงบุญในเดือนแห่งมหามงคล “ทำดีเพื่อพ่อทั้งแผ่นดิน” ๙ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แสวงบุญ ทำบุญ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ๙ วัน ๘ คืน

รอบพิเศษ จัดสิ่งนี้เพื่อคุณ เรากล้าทำในสิ่งใหม่ๆ

กับเส้นทางการเดินทางและพักผ่อนตลอดระยะเวลาแสวงบุญ

เรากล้าที่จะคิด และกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ดี ที่สุด

เพราะเราตระหนักเสมอว่า คุณคือครอบครัวของเรา ที่ร่วมเดินทางไปกับเรา

ฟาฟา ทราเวลขอเรียนเชิญ สาธุชนและผู้มีความประสงค์จะร่วมเดินทางแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พร้อมจุดสำคัญต่างๆ

ในเดือนแห่งมหามงคล “ทำดีเพื่อพ่อทั้งแผ่นดิน” มอบสิ่งดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักและเคารพที่สุด ณ ดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา กับกิจกรรมดีๆ ณ ดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา

➽เชิญร่วมเดินทางกับคณะแสวงบุญ ฟาฟา ทราเวล ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แสวงบุญ ทำบุญ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ๙ วัน ๘ คืน14045722_578482978990476_3334275512029222370_n

➽➽ นำพาบุญใหญ่ ด้วยความเมตตาจาก องค์หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม ๕๗ พรรษา ๗๗ ปี วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระสุปฏิปันโนที่เมตตา นำพาสาธุชน แสวงบุญ ทำบุญ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ร่วมเจริญจิตภาวนา ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และสถานที่สำคัญต่างๆตามเส้นทางแสวงบุญ อาทิเช่น เขาคิชฌกูฎ วัดเชตวันมหาวิหาร พร้อมทอดผ้าป่าร่วมบูรณะและก่อสร้างวัดไทย ในประเทศอินเดีย เป็นการร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเวลาแสวงบุญ


➽➽ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่องค์หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม ได้เดินทางสู่ประเทศอินเดีย เนปาล องค์หลวงปู่เมตตานำพาผู้แสวงบุญ ร่วม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และ เจริญจิตภาวนา ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พร้อมทั้งร่วมอุทิศส่วนกุศล สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่สุดในหนึ่งชีวิต ณ สถานที่สำคัญต่างๆ ที่ได้จาริกแสวงบุญ
➽➽ พร้อมกันนี้ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศิษยานุศิษย์ร่วมมุฑิตาสักการะองค์หลวงปู่ ในวันครบรอบอายุ ๗๗ ปีเต็ม ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่

➽การเดินทาง ฟาฟาทราเวล ได้จัดเส้นทางการเดินทางแบบพิเศษสุดสำหรับ ให้บริการผู้ร่วมแสวงบุญ รวมถึงการดูแลธาตุขันธ์ขององค์หลวงปู่ ในราคาที่ประหยัดที่สุด มีเส้นทางการเดินทางและพักผ่อนดังต่อไปนี้ ด้วยเหตุนี้ระยะเวลาการเดินทางจึงได้เพิ่มเป็น 9 วัน 8 คืน เพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และพักโรงแรมทั้งหมดทุกวัน


✰วันที่หนึ่ง |วันที่ ๙ ธันวาคม ๕๙ | ออกเดินทางช่วงเย็น เมื่อถึงเมืองโกลกาต้า นำพาทุกท่าน เข้าสู่ที่พักผ่อนโรงแรมพร้อมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

พิเศษเหนือกว่าทริปไหนที่เคยจัดมา พักโรงแรมก่อนเริ่มแสวงบุญ


✰วันที่สอง |วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๕๙ | บินเครื่องบินภายในประเทศสู่เมืองปัตนะ พาทุกท่านเดินทางแสวงบุญจากเมืองปัตนะ ไวสาลี จนถึงเมืองกุสินารา เข้าสู่ที่พักโรงแรม

เมืองปัตนะ | เมืองไวสาลี | สังเวชนียสถาน  ปรินิพพาน


✰วันที่สาม |วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ กุสินารา หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ปรินิพพาน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองลุมพินี เข้าสู่ที่พักโรงแรม

สังเวชนียสถาน  ปรินิพพาน และ ลุมพินี


✰วันที่สี่ |วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ลุมพินี หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล จากนั้นเดินทางสู่เมืองสาวัตถี เข้าสู่ที่พักโรงแรม

สังเวชนียสถาน ลุมพินี | สาวัตถี


✰วันที่ห้า |วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ เชตวันมหาวิหาร สถานที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษานานที่สุด และกราบนมัสการสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเมืองสาวัตถี จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาราณสี เข้าสู่ที่พักโรงแรม

พาราณสี


✰วันที่หก |วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ธัมเมกสถูป เมืองสารนาถ หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรม ร่วมสวดมนต์ธัมมจักกัปวัตนสูตร เรียนให้รู้ถึงการเกิดขึ้น และจบสิ้น ด้วยการดับลงในที่สุด.และกิจกรรมอื่นๆ ณ เมืองพาราณสี อาทิเช่นการล่องเรือ ณ แม่น้ำคงคา จากนั้นเดินทางสู่เมืองพุทธคยาเข้าสู่ที่พักโรงแรม

พาราณสี | สารนาถ | พุทธคยา


✰วันที่เจ็ด |วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธคยา หนึ่งสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ตรัสรู้ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ คณะศิษยานุร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและ มุฑิตาสักการะองค์หลวงปู่พร้อม อาราธนานิมนต์ องค์หลวงปู่ขอความเมตตาแสดงพระธรรมเทศนา แก่สาธุชน ณ บริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ช่วงค่ำพักผ่อน เข้าสู่ที่พักโรงแรม

พุทธคยา


✰วันที่แปด |วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๕๙ | เดินทางขึ้นเขาคิชฌกูฎ ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก กราบสักการะและนมัสการมูลคันธกุฎิ กุฎิหลังแรกที่พระพุทธองค์ พร้อมทั้งสถานที่สำคัญ ณ เมืองราชคฤห์และนาลันทา จากนั้นเดินทางเพื่อต่อเครื่องบินภายในประเทศ จากปัตนะ สู่เมืองโกลกาต้า เข้าสู่ที่พักโรงแรม

พุทธคยา | ราชคฤห์ | นาลันทา | กัลกาต้า

พักผ่อนหนึ่งคืนก่อนเดินทางกลับสู่ไทย ใครไม่ทำแต่เราทำ


✰วันที่เก้า |วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๕๙ |หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


ฟาฟา ทราเวล จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่มีความสนใจร่วมเดินทาง จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ในครั้งนี้ ถือเป็น รอบการเดินทางที่พิเศษที่สุด ที่ทางฟาฟา ทราเวลได้ตัดสินใจ จัดรอบการเดินทางพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะนำพาทุกท่านได้แสวงบุญ และเดินทางอย่างสบาย พักผ่อนสบาย เพื่อให้กายพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม ณ สถานที่สำคัญต่างๆ

➽ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางอยู่ที่ ๔๒,๕๐๐ บาทต่อท่าน สำหรับท่านที่เดินทางท่านเดียว จะมีค่าใช้จ่ายในการพักห้องเดี่ยวเพิ่มเติม
➽พักโรงแรมระดับ๓-๔ดาว ๘ คืน พักห้องละ๒ ท่าน
➽เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ๓๔ ที่นั่ง
➽บินสายการบินระหว่างประเทศ Indigoจาก กรุงเทพ-โกลกาต้า
➽บินโดยสายการบินในประเทศ จำนวน ๒ รอบ จาก โกลกาต้า-ปัตนะ และจาก ปัตนะ-โกลกาต้า

รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ ๐๘๙-๑๐๙๔๔๕๕ (089-1094455) หรือ ไลน์มาที่ fafatravel

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มโทร 089-1094455 หรือ LINE มาที่ fafatravel

Loading