รีวิว2024-02 ทริป 14-21 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์และคณะเดินทางทุกท่าน วันนี้วันสุดท้ายในการเดินทาง ทีมงานฟาฟา ทราเวล ขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลต่างๆที่คณะได้ร่วมเดินทางในการแสวงบุญในครั้งนี้ และถ้ามีข้อขัดข้องและผิดพลาดประการใดทางบริษัทฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้ จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการในครั้งต่อๆ ไป

Loading

รีวิว2024-02 ทริป 19-28 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล เดินทางระหว่างวันที่ 19-28 ก.พ.2567 เส้นทางสังเวชียสถาน และ ทัชมาฮาล เดลี

สวัสดีทุกท่านในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567! ขณะที่เราใกล้เข้าสู่วันมาฆบูชา, วันที่สำคัญทางศาสนา, ฉันขอแบ่งปันความตื่นเต้นนี้กับทุกคนในช่วงเวลาพิเศษนี้ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย, วันมาฆบูชาคือวันบูชาที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3, ที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

ในปีนี้, วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 และทางคณะแสวงบุญ ‘ฟาฟา ทราเวล’ ของเราได้มีโอกาสพิเศษในการเดินทางไปยังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้, จุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา

เราขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงสุดแก่กองงานพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล จากวัดไทยพุทธคยา, ที่ได้ตอบรับคำเชิญของเราและจัดหาพระอาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาเพื่อนำพาสาธุชนเดินตามรอยธรรม, ร่วมเรียนรู้ข้อคิดและธรรมะในการเดินทางครั้งนี้

ในวันแรกของการเดินทาง (19 กุมภาพันธ์ 2567), เราเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังพุทธคยาโดยเที่ยวบิน TG327 ก่อนจะไปยังมหาโพธิเจดีย์, สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ที่นั่น, เราได้ทำกิจกรรมมากมาย รวมถึงการถวายผ้าห่มสักการะสีทองอร่ามและสไบปักลวดลายวิจิตร ณ มหาโพธิเจดีย์และใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สร้างความปิติอันยิ่งใหญ่ในหมู่สาธุชนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

ทีมงาน ฟาฟา ทราเวล: ทัวร์แสวงบุญอินเดีย-เนปาล และสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

Loading

รีวิว2024-02 ทริป 6-15 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

อิ่มบุญ อิ่มใจตลอด 10วัน9คืน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในล้านภาพแห่งความรู้สึก

💖บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด(ฟาฟาทราเวล)💖

🙏🙏ขอน้อมกราบขอบพระคุณในความเมตตาขององค์หลวงพ่อพระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม(หลวงพ่อนิล)พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าที่ได้ร่วมเดินทางจาริกแสวงบุญทริปแสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล รอบวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2567

👉 ที่องค์หลวงพ่อนิลและทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทีมงานฟาฟาทราเวล
ได้มีโอกาสให้บริการ นำเที่ยวเส้นทาง อินเดีย เนปาล
ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือและให้บริการคณะองค์หลวงพ่อนิลในทริปนี้เป็นอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เราได้ร่วมกันประกอบกุศลผลความดี เตรียมสเบียงบุญเพื่อพระนิพพาน อีกทั้งเก็บประสบการณ์และทุกความทรงจำที่ดีตลอดระยะเวลา 10วัน9คืนที่องค์หลวงพ่อเป็นองค์ประธานนำคณะแสวงบุญในครั้งนี้ ทางเราขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปแสวงบุญปฏิบัติธรรมยังดินแดนพุทธภูมิ

หากทางเราขาดตกบกพร่องสิ่งใด 🙏🙏ต้องกราบขออภัยและโปรดได้แจ้ง
ข้อผิดพลาดนั้นกลับมายังเราเพื่อให้เราได้มีโอกาสแก้ไขให้คุณภาพทัวร์ครั้งต่อๆไปในอนาคต มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของท่านลูกค้าได้สูงสุด ทางเราขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ🙏🙏🙏🙏

Loading

รีวิว2024-02 ทริป 6-13 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

💖บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด(ฟาฟาทราเวล)💖

🙏🙏ขอขอบพระคุณคณะท่านลูกค้าทริปแสวบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล รอบวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2567

👉 ที่ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทีมงานฟาฟาทราเวล
ได้มีโอกาสให้บริการ นำเที่ยวเส้นทาง อินเดีย เนปาล
ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือและให้บริการคณะท่านลูกค้าในทริปนี้เป็นอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เราได้ร่วมกันประกอบกุศลผลความดี เตรียมสเบียงบุญเพื่อพระนิพพาน อีกทั้งเก็บประสบการณ์และทุกความทรงจำที่ดีตลอดระยะเวลา 8วัน7คืนนี้ ทางเราขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปแสวงบุญปฏิบัติธรรมยังดินแดนพุทธภูมิ

หากทางเราขาดตกบกพร่องสิ่งใด 🙏🙏ต้องกราบขออภัยและโปรดได้แจ้ง
ข้อผิดพลาดนั้นกลับมายังเราเพื่อให้เราได้มีโอกาสแก้ไขให้คุณภาพทัวร์ครั้งต่อๆไปในอนาคต มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของท่านลูกค้าได้สูงสุด ทางเราขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ🙏🙏🙏🙏

Loading

รีวิว2024-01 ทริปสังเวชนียสถาน 21-28JAN2024 8 วัน7คืน

เริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน สายการบินไทย การบินไทย บินตรงสู่คยา รอบนี้เดินทาง 21 ท่าน

ขออนุโมทนาบุญครับ🙏

💥ผ้าพระปางปรินิพพาน และ พุทธเมตตาครับ ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้และพี่ๆ ร่วมบุญกันมาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ถึงเมืองคยา พาทุกท่าน เข้ากราบสักการะพระพุทธเมตตา ณ มหาโพธิเจดีย์เมืองพุทธคยา

🎆🔆แจ้งกำหนดการเดินทางสำหรับวันพรุ่งนี้ 22 มกราคม 2567 ครับ🔆🎆

✅️04.00 wake up call ปลุกท่าน
✅️05.00 ล้อหมุน ออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์
✅️06.30 เดินทางถึงวัดไทยลัฎฐิวันฯ แวะรับประทานอาหารเช้า และถวายภัตตาหารพระอาจารย์ ร่วมกันทอดผ้าป่า ยังวัดไทยวัดแรกในแดนพุทธภูมิครับ
✅️07.30 ออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่เขาคิชฌกูฏ เพื่อไปสักการะพระมูลคันธกฎี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาครับ(สำหรับท่านที่ขึ้นไม่ไหวสามารถจ้างเสลี่ยง )ได้นะครับ

✅️10.30 เดินทาง วัดเวฬุวัน สังฆารามหรือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สถานที่ประกาศโอวาทปาฏิโมกข์ และเรื่องราวสำคัญต่างๆอีกมากมาย

✅️11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลและร่วมการรับประทานอาหารกลางวันณโรงแรมเมืองราชคฤห์ครับ

✅️ช่วงบ่าย มุ่งหน้าสู่เมืองนาลันทาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งเคยเป็นมหาวิทยาลัยที่รุ่งเรืองที่สุด

🙏✅️ หลังจากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ หนึ่งในพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทั่วโลกล้วนมาขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บครับ

✅️แวะชิม ทับทิม แสนอร่อย ที่สุดในอินเดีย

✅️ออกเดินทางเพื่อพักที่เมืองไวสาลี พักผ่อนตามอัธยาศัยรับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนในโรงแรมที่พักนะครับ🎆👏

⚛️แจ้งกำหนดการแสวงบุญอินเดียเนปาลวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567⚛️ ถ้าเตรียมชุดขาวมาวันนี้แต่งกายชุดสีขาวนะครับ

🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇

✅️ 05.00 น ปลุกทุกท่าน
✅️06.00 น พร้อมการรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารพร้อมถวายภัตตาหารพระคุณท่าน. < ก่อนเดินออกมานำกระเป๋าตั้งไว้ที่หน้าห้องได้เลยนะครับ>
✅️07.00 น ล้อหมุน พร้อมออกเดินทางสู่พุทธสถานเมืองไวสาลี

✅️สักการะปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

✅️หลังจากนั้นสักการะ ณ สถานที่กำเนิดพุทธบริษัทครบทั้ง 4 กำเนิดภิกษุณี และสถานที่ทำน้ำมนต์ กูฏาคารวัดป่ามหาวัน เมือง ไวสาลี

✅️ออกเดินรับประทานอาหารเที่ยงถวายภัตตาหารเพลแบบพระคุณท่าน ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารเมืองเกสรียา

✅️ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมื่อถึงเมืองกุสินาราแล้ว นำพาทุกท่านกราบสักการะสถานที่ หนึ่งใน สังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ ทรงดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองนี้ อันเรียกว่าสาลวโนทยาน ⚛️น้อมถวายผ้าห่มสักการะที่มีสีดุจดั่งทองพร้อมประดับคริสตัล⚛️

✅️ หลังจากนั้นนำพาทุกท่านไปยังมหุฏพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

✅️นำพาทุกท่านและทำบุญณวัดไทยกุสินาราราชเฉลิมราชย์

✅️และรับประทานอาหารค่ำ โรงแรมที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ

🎆🎆🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇

🎆แจ้งกำหนดการเดินทางวันพุธที่ 24 มกราคม 2567🎆

⏩️วันนี้สวมชุดสีขาวนะครับ⏩️

▶️05.00 น. ปลุกทุกท่าน morning calls 📞 ก่อนอาหารเช้า ตั้งกระเป๋าหน้าห้องได้เลยครับ

▶️06.00 น. พร้อมกันรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมกันถวายภัตตาหารพระคุณท่านครับ

▶️07.00 น. พร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่สังเวชนียสถาน ลำดับต่อไปคือ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติ ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร

▶️ถวายภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหาร ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 พร้อมโรตีอารีดอย

▶️เดินทางต่อเพื่อทำเรื่องผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมือง ด่านโสนัลลี

▶️ช่วงบ่าย เข้าสู่ลุมพินีวัน ประเทศ เนปาล
🔆เดินทางเพื่อสักการะ มายาเทวีวิหาร สถานที่ประสูติ อันเป็นดินแดนกำเนิดเริ่มต้นพระพุทธศาสนา

🔅เดินทางกลับโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️

🙏แจ้งกำหนดการ แสวงบุญอินเดียเนปาลวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567🙏

🔆วันนี้แต่งชุดขาว🔆

🌈06.30 ปลุกทุกท่าน

🌈07.30 รับประทานอาหารเช้า ถวายภัตตาหารพระคุณท่าน (นำกระเป๋าตั้งหน้าห้องได้เลยครับ)

🌈08.30 ล้อหมุนจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่แม่น้ำคงคาสายน้ำแห่ง อารยธรรมและแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียที่มีอายุประมาณกว่า 4,000 ปี

🌈11.00 เดินทางถึงวัดไทยสารนาถรับประทานอาหารเที่ยงถวายภัตตาหารพระคุณท่าน

🌈12.00 สักการะสังเวชนิสถาน ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สักการะองค์ธัมเมกสถูป สถานที่หมุน กงล้อธรรมจักร ร่วมกันสวดมนต์ ถวายพุทธบูชา ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลา

🌈 ออกเดินทางเพื่อสู่เมืองพุทธคยาระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร

🌈 แวะรับประทานอาหารค่ำพร้อมทำบุญทอดผ้าป่าณวัดไทยสะสาราม

🌈 ออกเดินทางต่อถึงเมืองพุทธคยาพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ

Loading

ทัวร์อุสเบกิสถาน

🌄🕌 สำรวจเส้นทางสายไหม  8 วัน 6 คืนที่ไม่เหมือนใคร! 🌄🕌

ทัวร์อุสเบกิสถาน เอเชียกลาง

🌟 สนุกสนานในเส้นทางสายไหม: การผจญภัยในประเทศอุสเบกิสถาน!

🗺️ ร่วมเดินทางกับเราในการสำรวจเส้นทางสายไหมที่น่าประทับใจ และพบกับเมืองที่มีประวัติศาสตร์สมัยกลางและวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจใน Tashkent, Samarkand, และ Bukhara ในเดือนตุลาคม 2567!

✈️ บินตรงถึงประเทศทาชเคนต์ – โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องหรือรอคอยนานนับชั่วโมง!

🏙️ Tashkent: เริ่มต้นที่เมืองหลวงที่รุ่งเรืองและที่สวยงามของ Uzbekistan และสำรวจสถานที่สำคัญที่นี่ รับประทานอาหารอร่อยและช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งหนึ่งในเอเชียกลาง!และท่านจะไม่ผิดหวัง

🕌 Samarkand: มุ่งหน้าสู่เมือง Samarkand ที่มีสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์และวิวที่สวยงาม ค้นพบสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังและสวยงามที่สุด! เมืองโบราณที่สำคัญของโลก มีประวัติศาสตร์มากนับพันปี สถานที่สำคัญในเส้นทางค้าสายไหม ชมความสวยงามและมัสยิดต่างๆ อาทิเช่น Registan Square (สนามเรกิสตาน) ศูนย์กลางของ Samarkand และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ,Shah-i-Zinda (ชาห์-อิ-ซินดา) ศาสนสถานที่สำคัญประจำเมือง มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ , Bibi-Khanym Mosque (มัสยิดบิบิ-คานีม) มัสยิดที่ดูน่าตื่นเต้น และน่าสนใจแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของ Samarkand และ Gur-e-Amir Mausoleum (โบรายอิเอมีร์) สุสานฝังศพ  Tamerlane (ทิมูลและ) และบุตรชายของเขา

🏰 Bukhara: มาสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่งดงามของ Bukhara ที่เป็นเอกลักษณ์ เมืองที่สวยงามและแสนสงบรอบตัวคุณ! สัมผัสเมืองโปราณ Bkhara Old City (เมืองเก่าบุครา) และ ศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มัสยิดที่สำคัญต่างอาทิเช่น  Kalon Mosque and Minaret (มัสยิดและหอนาฬิกาของคาลอน) ,Ark of Bukhara (ปราสาทบุครา),Lyabi-Hauz Complex (คอมเพล็กซ์ลิอบิ-เฮาซ) 

🌄 ประสบการณ์ที่สูงสุด: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผจญภัยที่จะทำให้คุณตื่นเต้นมากขึ้น!

🎉 จองที่นั่งของคุณเดี๋ยวนี้: อย่าพลาดโอกาสสำหรับการผจญภัยนี้! จองที่นั่งของคุณและเข้าร่วมกับเราในการเส้นทางสายไหมที่ไม่เหมือนใคร!

พร้อมเปิดประสบการณ์  รถไฟความเร็วสูง Afrosiyob เดินทางระหว่างเมือง

📆 วันที่11 – 18 October 2024 (8 DayS 6 Nights)

ที่พักระดับ 4 ดาว พัก3เมือง

ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท/ท่าน 

🌐 สถานที่: Tashkent-Samarkand-Bukhara

ค้นพบและแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการท่องเที่ยวนี้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! #แดนไกล #ทัวร์อุสเบกิสถาน #สนุกสนาน

🔗 รายละเอียดเพิ่มเติมfafatravel.com

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่

1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 

โทร 025125568

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

✳️✳️ฟาฟาทราเวล โปรแกรมทัวร์นำเสนอสุดพิเศษ✳️✳️

☎ ☎ ☎ ☎ ติดต่อสอบถาม 

โทร 02-5125568 ,089-1094455,095-9561811

ติดต่อผ่าน LINE. fafatravel

http://line.me/ti/p/~fafatravel

Loading

09 ทัวร์อีสานใต้ อุบล 3 วัน 2 คืน ทัวร์ไทยเที่ยวสนุก สามพันโบก วัดเรืองเสียง เขมราฐ

🌟 ขอเชิญชวนเที่ยวไทยไปกับ ฟาฟา ทราเวล

🎨🇹🇭Ubon Ratchathani 3 Days 2 Nights

 💫 กรุ๊ปไม่ใหญ่ใส่ใจคุณภาพ ด้วยทีมงานระดับมารฐาน ทัวร์ต่างประเทศ

✨โปรแกรมพิเศษ อีสานใต้ 3วัน 2 คืน เที่ยวอุบล✨

🎉 ราคาพิเศษเพียง 10,900 บาท/ท่าน  รวมตั๋วเครื่องบิน และ 7,500 บาท/ท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ** นั่งท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเงิน 1,000 บาท

📅เดินทาง 16-18 FEB 2024 และ 15-17 MAR 2024

📌 ปักหมุดไฮไลต์จัดเต็ม

🔵 สามพันโบก(Sam Phan Bok) แกรนแคนยอนเมืองไทย และล่องเรือแม่น้ำโขง

🔵 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem)

🔵 วัดสวย เรืองแสง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

🔵 โขงเจียม แม่น้ำสองสี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หลวงปู่คำคนิง

🔵 เมืองสวยริมฝั่งโขงวัฒนธรรมอีสานใต้ เขมราฐ ถนนคนเดินวันเสาร์

🔵 ริ้มรสอาหารอีสาน และปลาแม่น้ำโขง

🔵 พิเศษทริปสายบุญไหว้พระวัดดัง ขอพร และชมศิลปวัฒนธรรมเมืองอุบล

วัดดอนธาตุหลวงปู่เสาร์/วัดพระธาตุหนองบัว/วัดมหาวนาราม มีความหมายว่า วัดป่าใหญ่ ขอพรพระเจ้าใหญ่อินแปง/วัดสระประสานสุข ชมวิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช

🔵พักผ่อนสบายในบรรยากาศริมโขง รีสอร์ทเมืองอุบล

รีสอร์ท บ้านเคียงตะวัน โขงเจียมหรือเทียบเท่า 1 คืน

Lae Khong River Resort หรือเทียบเท่า เมืองเขมราฐ 1 คืน

🍽️มื้ออาหาร  

วันที่ 1 ) – / กลางวัน / เย็น

วันที่ 3) โรงแรมที่พัก / อุทยานแห่งชาติ(อาหารศูนย์บริการ) / อิสระอาหารเย็นถนนคนเดิน

วันที่ 4)  โรงแรมที่พัก / อาหารกลางวัน / – เดินทางกลับ

ขอโปรแกรมได้แล้ววันนี้

📲 สนใจจองหรือสอบถามเพิ่มเติม: Add Line – FAFATRAVEL

💖#เที่ยวไทยไปกับเรา #ทัวร์ไทย #ทัวร์เที่ยวไทย #ฟาฟาทราเวล

⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร

📞02-5125568  ,  0891094455 , 0958165225

LINE ID: FAFATRAVEL  และ  @FAFATRAVEL

เข้าไลน์เพื่อติดตาม  : http://bit.ly/3M5N1LW

ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพ

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่

1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

Loading

รีวิว2024-01 VIP กรุ๊ปเหมา เที่ยวพะตะบอง นครวัด 4วัน3คืน รอบพิเศษ 13-16 มกราคม 67 บริการโดยฟาฟา ทราเวล สนใจสอบถามโปรแกรมทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ได้แล้ววันนี้ #ทัวร์กัมพูชา

เมืองพระตะบอง เป็นหัวเมืองสำคัญของกัมพูชา เพราะเป็นหัวเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบ และมี

แม่น้ำสังแกไหลผ่าน ทำให้ดินแดนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก จนมีคำกล่าวกันในหมู่ชาวกัมพูชาว่าเมืองพระ

ตะบองเพียงเมืองเดียวสามารถปลูกข้าวเลี้ยงประเทศกัมพูชาได้ทั้งประเทศ

ไทยได้เข้าปกครองเมืองพระตะบองและหัวเมืองใกล้เคียงให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยมีเจ้าเมืองเป็นขุนนางเชื้อสาย

กัมพูชา คือ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) เป็นผู้ปกครอง เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) ถึงแก่อสัญกรรม ทาง

กรุงเทพฯ ได้ตั้งเจ้าเมืองพระตะบองโดยเลือกจากเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) และกรมการเมืองพระตะบอง

ที่มีความสามารถไปปกครอง จนถึงปี พ.ศ. 2450 ซึ่งเป็นปีที่ไทยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.

2450 โดยแลกมณฑลบูรพา (พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ) กับเมืองด่านซ้าย เมืองตราดรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ

ย้อนอดีตกันต่อกับปราสาทบานอน สร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 และ พุทธศตวรรษที่ 12 ตอนต้น ในยุคของ

พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 2 ตั้งอยู่บนเนินเขา เราต้องเดินขึ้นบันใด 358 ขั้น ก่อนจะถึงตัวปราสาท ที่นี่เป็นสถานที่สำคัญ

ของเมืองพระตะบองเพราะคนเขมรเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการบนบานอย่างมาก ชาวเขมรมีความเชื่อว่า ไม่ว่าจะ

บนบานที่ใดในดินแดนเขมรมาก็ตาม มาที่นี่ก็สามารถแก้บนทั้งหมดได้

Loading

รีวิว2024-01 เดินทาง11-16 มกราคม 67 ทัวร์ศรีลังกา

🌟 ทัวร์ศรีลังกา – การเดินทางที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และวัฒนธรรม 🌟

✈️6วัน4คืน แอร์เอเชีย


🇱🇰จองได้แล้ววันที่ LINE : @FAFATRAVEL

พบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษในศรีลังกา กับการกราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และประวัติศาสตร์ของชาวสิงหล และเดินทางไปยังเมืองอนุราชปุระที่น่าสนใจ ชมความงามของวัดถ้ำดัมโบล่า และพระราชวังโบราณลอยฟ้า สิกิริยา ที่งดงามอย่างน่าทึ่ง

🏨 พักผ่อนในที่พัก 4 ดาว: สัมผัสกับความสะดวกสบายและบริการสุดประทับใจในที่พัก 4 ดาวที่ค carefully คัดสรรมาสำหรับคุณ

🚶‍♂️ กรุ๊ปทัวร์ขนาดเล็ก: เดินทางได้อย่างสะดวกและเป็นกันเองในกรุ๊ปที่ไม่ใหญ่เกินไป ทำให้การเดินทางและการท่องเที่ยวมีความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว

✈️ เที่ยวบินแอร์เอเชียบินตรงสู่โคลัมโบ: เริ่มต้นการเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยเที่ยวบินแอร์เอเชียที่บินตรงสู่โคลัมโบ

👩‍🏫 ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพ: ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพของเราจะพาคุณสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามของศรีลังกา

🎁 ของฝากมากมายก่อนกลับไทย: อย่าลืมเลือกซื้อของฝากที่หลากหลายก่อนเดินทางกลับบ้าน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความทรงจำจากศรีลังกาให้กับคนที่คุณรัก

📅 พร้อมบริการในเดือนมีนาคม 2567: จองทัวร์ของคุณได้แล้ววันนี้ เพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์และความสวยงามของศรีลังกา!
🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองทัวร์ของคุณได้ที่
ทัวร์ศรีลังกา 2023 6D4N – ThaiAirasia พัก4ดาว https://bit.ly/3IEOtCu

🌟 #ทัวร์ศรีลังกา #พระเขี้ยวแก้ว #วัดถ้ำดัมโบล่า #สิกิริยา #ประสบการณ์ท่องเที่ยว #วัฒนธรรมศรีลังกา #เที่ยวสิงหล 🌟 #ฟาฟาทราเวล

วันนี้ไกด์โจโจ้ แจ้งมาให้โมทนาบุญ คณะเดินทางกราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว 14 jan 2024 ได้เข้ากราบสักการะ ณ ห้องนิรภัย วัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร สร้างความปิติให้แก่คณะผู้เดินทางเป็นอย่างยิ่ง โมทนาบุญครับ (ห้องนี้ห้ามถ่ายรูปทุกกรณี) ถาพถ่ายจาก facebook วัดครับ ภายในห้องจะเป็นแบบนี้ครับ

เที่ยวเมืองโคลัมโบ วันสุดท้ายก่อนกลับไทยครับ #ทัวร์ศรีลังกา 15.1.2024

⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร
📞02-5125568 , 0891094455 , 0958165225
LINE ID: FAFATRAVEL และ @FAFATRAVEL
https://fafatravel.com

เข้าไลน์เพื่อติดตาม : http://bit.ly/3M5N1LW

ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพ
บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

Loading

รีวิว2024-01 เดินทาง5-7 มกราคม 67นครวัด 3วัน2คืน

ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ร่วมเดินทาง ท่องเที่ยวกัมพูชา นครวัด ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 67 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสในการดูแลทริปอื่นๆ อีกต่อๆไป ณ โอกาสนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใด กราบขออภัย มา ณ ที่นี้

ขอบพระคุณครับ #ฟาฟาทราเวล

Loading