รีวิว2024-02 ทริป 14-21 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์และคณะเดินทางทุกท่าน วันนี้วันสุดท้ายในการเดินทาง ทีมงานฟาฟา ทราเวล ขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลต่างๆที่คณะได้ร่วมเดินทางในการแสวงบุญในครั้งนี้ และถ้ามีข้อขัดข้องและผิดพลาดประการใดทางบริษัทฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้ จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการในครั้งต่อๆ ไป

Loading

รีวิว2024-02 ทริป 19-28 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล เดินทางระหว่างวันที่ 19-28 ก.พ.2567 เส้นทางสังเวชียสถาน และ ทัชมาฮาล เดลี

สวัสดีทุกท่านในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567! ขณะที่เราใกล้เข้าสู่วันมาฆบูชา, วันที่สำคัญทางศาสนา, ฉันขอแบ่งปันความตื่นเต้นนี้กับทุกคนในช่วงเวลาพิเศษนี้ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย, วันมาฆบูชาคือวันบูชาที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3, ที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

ในปีนี้, วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 และทางคณะแสวงบุญ ‘ฟาฟา ทราเวล’ ของเราได้มีโอกาสพิเศษในการเดินทางไปยังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้, จุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา

เราขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงสุดแก่กองงานพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล จากวัดไทยพุทธคยา, ที่ได้ตอบรับคำเชิญของเราและจัดหาพระอาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาเพื่อนำพาสาธุชนเดินตามรอยธรรม, ร่วมเรียนรู้ข้อคิดและธรรมะในการเดินทางครั้งนี้

ในวันแรกของการเดินทาง (19 กุมภาพันธ์ 2567), เราเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังพุทธคยาโดยเที่ยวบิน TG327 ก่อนจะไปยังมหาโพธิเจดีย์, สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ที่นั่น, เราได้ทำกิจกรรมมากมาย รวมถึงการถวายผ้าห่มสักการะสีทองอร่ามและสไบปักลวดลายวิจิตร ณ มหาโพธิเจดีย์และใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สร้างความปิติอันยิ่งใหญ่ในหมู่สาธุชนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

ทีมงาน ฟาฟา ทราเวล: ทัวร์แสวงบุญอินเดีย-เนปาล และสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

Loading

รีวิว2024-02 ทริป 6-15 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

อิ่มบุญ อิ่มใจตลอด 10วัน9คืน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในล้านภาพแห่งความรู้สึก

💖บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด(ฟาฟาทราเวล)💖

🙏🙏ขอน้อมกราบขอบพระคุณในความเมตตาขององค์หลวงพ่อพระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม(หลวงพ่อนิล)พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าที่ได้ร่วมเดินทางจาริกแสวงบุญทริปแสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล รอบวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2567

👉 ที่องค์หลวงพ่อนิลและทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทีมงานฟาฟาทราเวล
ได้มีโอกาสให้บริการ นำเที่ยวเส้นทาง อินเดีย เนปาล
ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือและให้บริการคณะองค์หลวงพ่อนิลในทริปนี้เป็นอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เราได้ร่วมกันประกอบกุศลผลความดี เตรียมสเบียงบุญเพื่อพระนิพพาน อีกทั้งเก็บประสบการณ์และทุกความทรงจำที่ดีตลอดระยะเวลา 10วัน9คืนที่องค์หลวงพ่อเป็นองค์ประธานนำคณะแสวงบุญในครั้งนี้ ทางเราขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปแสวงบุญปฏิบัติธรรมยังดินแดนพุทธภูมิ

หากทางเราขาดตกบกพร่องสิ่งใด 🙏🙏ต้องกราบขออภัยและโปรดได้แจ้ง
ข้อผิดพลาดนั้นกลับมายังเราเพื่อให้เราได้มีโอกาสแก้ไขให้คุณภาพทัวร์ครั้งต่อๆไปในอนาคต มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของท่านลูกค้าได้สูงสุด ทางเราขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ🙏🙏🙏🙏

Loading

รีวิว2024-02 ทริป 6-13 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

💖บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด(ฟาฟาทราเวล)💖

🙏🙏ขอขอบพระคุณคณะท่านลูกค้าทริปแสวบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล รอบวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2567

👉 ที่ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทีมงานฟาฟาทราเวล
ได้มีโอกาสให้บริการ นำเที่ยวเส้นทาง อินเดีย เนปาล
ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือและให้บริการคณะท่านลูกค้าในทริปนี้เป็นอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เราได้ร่วมกันประกอบกุศลผลความดี เตรียมสเบียงบุญเพื่อพระนิพพาน อีกทั้งเก็บประสบการณ์และทุกความทรงจำที่ดีตลอดระยะเวลา 8วัน7คืนนี้ ทางเราขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปแสวงบุญปฏิบัติธรรมยังดินแดนพุทธภูมิ

หากทางเราขาดตกบกพร่องสิ่งใด 🙏🙏ต้องกราบขออภัยและโปรดได้แจ้ง
ข้อผิดพลาดนั้นกลับมายังเราเพื่อให้เราได้มีโอกาสแก้ไขให้คุณภาพทัวร์ครั้งต่อๆไปในอนาคต มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของท่านลูกค้าได้สูงสุด ทางเราขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ🙏🙏🙏🙏

Loading

รีวิว2023-12-31-ทริปเขมร VVIP เดินทาง 8 ท่าน 31ธันวาคม 66-4มกราคม 67

รีวิวทริป ที่ให้บริการโดยทีมงาน ฟาฟา ทราเวล ตลอดการเดินทาง 5วัน4คืน สุดพิเศษ

วันที่สาม🌈 🇰🇭
02/01/2557

អរុណសួស្តី (อรุณซัวสเดย)

✅06:00 อรุณสวัสดิ์ครับผม

✅07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงเเรมที่พัก

✅ 08.00 ออกเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี อยู่ห่างจากเสียมเรียบราว 30 กม. ใช้ระยะเวลาเดินทาง ด้วยรถประมาณ 1 ชั่วโมง

✅09.00-10.00 น.

🛕ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในกัมพูชา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ อัชญวราหะ ในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 4

ท่านเดินทางสู่เมือง Angor Thom

✅ 11.00น.

🛕ปราสาทตาพรหม – โบราณสถานแห่งนี้ ยังได้เคยถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลิวูดเรื่องดัง Lara Croft: Tomb Raider

✅เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่นบริเวณ Angor Thom

✅บ่าย

ไฮไลท์ที่สำคัญของทริป นครวัด

 🛕 นครธม 

ปราสาทบายน ปราสาทหลักใจกลางเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โด่งดังไป ทั่วโลก

   🛕นครวัดนครวัด

นครวัดเป็นผลของความตั้งใจในการสร้างจักรวาลขึ้นมาไหม่บนโลกด้วยหินสลัก มณเฑียรกลางเป็น ตัวแทนของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของทวยเทพตามคติความเชื่อของชาวฮินดู ภาพเทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

  • ตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่ต้องการท่องราตรี ที่ Pub Street เสียมเรียบ สามารถเที่ยวชมถนนกลางคืน (ลูกค้าชำระเอง) การเดินทางใช้

รถสามล้อเครื่องในการเดินทางจากโรงแรม แนะนำให้นำนามบัตรโรงแรมคิตต่อไปด้วยเพื่อใช้แจ้งแก่ รถสามล้อ

ค่าบริการสามล้อ – 3USD หรือ 100 บาทต่อคัน นั่งได้ 4 ท่าน.

❗️โปรแกรมวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับ❗️

🥰จากใจทีมงานฟาฟาทราเวลครับ

ฟาฟาทราเวล จุมเรี๊ยบซัว🙏🇰🇭

Loading

รีวิว2023-12-21-ถ้ำอชันต้า แอลโรล่า มุมไบ ปูเน่ 21-26 dec 2023 Ajanta-Ellora-Mumbai

ทริปพิเศษจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-26 ธค 2566 ผู้เดินทางทั้งสิ้น 32 ท่านจากประเทศไทย

🌟 พิเศษ! เดินทางพร้อมสำรวจถ้ำอชันต้าและอื่นๆ ในอินเดีย

🌟🚀 เตรียมตัวสำรวจความอัศจรรย์ของถ้ำอชันต้า

🏨 พักผ่อนสบายในโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมไกด์มากประสบการณ์ และพระวิทยากรที่จะนำท่านไปสัมผัสเรื่องราวของถ้ำอย่างลึกซึ้ง

📅 ตารางการเดินทาง: https://bit.ly/3Toc9RR

💸 ราคาพิเศษ: ตอนนี้เปิดให้จองเพียง 37,900 บาท/ท่าน (จากราคาปกติ 41,900 บาท)

🌟 บินด้วยการบินไทย ไป-กลับ พร้อมบินภายใน 1 รอบบินสู่ออรังกาบัด!

🌍 สำรวจมากกว่าถ้ำอชันต้า:🌟 ถ้ำแอลโรล่า: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของถ้ำอีกหนึ่งแห่งที่มีชื่อเสียง🌟 เมืองปูเน่: ชม “เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ” และสัมผัสความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง🌟 เมืองมุมไบแบบอันซีน: สำรวจมุมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนในเมืองแห่งนี้

🎨 ชื่นชมศิลปะและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนผ่านถ้ำอชันต้าและจุดหมายปลายทางอื่นๆ#ถ้ำอชันต้า #ทัวร์อินเดีย #มรดกโลก #ศิลปะอินเดีย #ท่องเที่ยว


⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร📞02-5125568 , 0891094455 , 0958165225LINE ID: FAFATRAVEL และ @FAFATRAVELhttps://fafatravel.com
เข้าไลน์เพื่อติดตาม : http://bit.ly/3M5N1LW

ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพบริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

โดยมีกำหนดการเดินทางและความประทับใจมากมายดังนี้

🌟 สวัสดีจากเดลี! วันนี้ทีมเราจากทริปอชันต้า แอลโรล่า มุมไบ และปูเน่ ได้เดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยแล้ว ✈️ หัวหน้าทัวร์ของถวายภัตตาหารเพลพระคุณเจ้าในความเคารพยิ่ง 🙏 ต่อไปเราจะเดินทางต่อไปยังเมืองออรังกาบัด โดยบินภายในประเทศในเวลา 16:30 น. อย่าลืมติดตามเราเพื่อประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2023! 🧳🌍#ทริปเดลี#ออรังกาบัด#การเดินทาง#ฟาฟาทราเวล

🔆กำหนดการเดินทาง คณะผู้เดินทางทริปถ้ำอชันต้า เอลโลร่า ปูเน่ มุมไบ ประเทศอินเดีย🔆

🚩วันที่ 22.12.2023: ถ้ำอชันต้า full day🧘‍♂️

📞 0600 น ปลุกทุกท่าน รับอรุณครับ

✅️ 07:00 น รับประทานอาหารพร้อมถวายภัตตาหารพระคุณท่านโดยพร้อมเพียงกันครับ

✅️ 08:00 น ล้อหมุนพร้อมออกเดินทางสู่หมู่ถ้ำอาชันต้า ถ้ำแห่งประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวมากมายอายุกว่า 2,000 ปี พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นมรดกโลกเดินทาง 93 กิโลเมตร

✅️เมื่อเดินทางถึง เปลี่ยนรถเป็นรถชัตเติ้ลบัส ของอุทยาน เดินทางจนถึงเส้นทางเข้าถ้ำ

✅️แวะพาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันพร้อมถวายภัตตาคารเพลครับ

⏩️จากนั้นพร้อมเพรียงกัน มุ่งหน้าสู่ถ้ำในลำดับต่อไปโดยกำหนดการจะใช้เวลาที่ถ้ำ ครบตั้งแต่ท่านที่ 1 จนถึงถ้ำที่ 28 รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมงครับ ระยะเวลา 12.00-16.00 โดยประมาณ

✅️หลังจากนั้นก็เดินทางกลับโรงแรมที่พักรับประทานอาหารค่ำและ พักผ่อน ตามอัธยาศัยครับ

🔆ฟาฟาทราเวล ขอบคุณและสวัสดียินดีที่ให้บริการครับ🔆

🔆กำหนดการเดินทาง คณะผู้เดินทางทริปถ้ำอชันต้า เอลโลร่า ปูเน่ มุมไบ ประเทศอินเดีย🔆

🚩วันที่ 23.12.2023: ถ้ำEllora – Pune🧘‍♂️

📞 0530 น ปลุกทุกท่าน รับอรุณครับ

✅️ 06:30 น รับประทานอาหารพร้อมถวายภัตตาหารพระคุณท่านโดยพร้อมเพียงกันครับ

🚩 ก่อนมารับประทานอาหารรบกวนทุกท่าน ลากกระเป๋าเดินทาง มาตั้งไว้ที่หน้าห้องนะครับ

✅️ 07:30 น ล้อหมุนพร้อมออกเดินทางสู่หมู่ถ้ำEllora ภาคต่อของหมู่ถ้ำอชันต้า โดยธรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือส่วนของศาสนาพุทธศาสนาฮินดูและศาสนาเชน ด้วยจุดไฮไลท์จะอยู่ที่ถ้ำพระวิษณุกรรมของศาสนาพุทธและเขาไกรลาสของศาสนาฮินดูครับ ทุกท่านสามารถนำกระเป๋าสีส้มมา และเสือร้องนั่งเพื่อใช้ประกอบในการนั่งสมาธิและสวดมนต์ได้ครับ

✅️แวะพาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันพร้อมถวายภัตตาคารเพลครับ พร้อมกับกราบนมัสการลาท่านพระอาจารย์สิทธิโชคพระอาจารย์วิทยากรครับ

⏩️จากนั้นพร้อมเพรียงกัน มุ่งหน้าสู่เมืองปูเน่ ระยะการเดินทางประมาณ 300 กิโลเมตรครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครับ

✅️หลังจากนั้นก็เดินทางโรงแรมที่พัก เมืองปูเน่ รับประทานอาหารค่ำและ พักผ่อน ตามอัธยาศัยครับ

🔆ฟาฟาทราเวล ขอบคุณและสวัสดียินดีที่ให้บริการครับ🔆

🔆กำหนดการเดินทาง คณะผู้เดินทางทริปถ้ำอชันต้า เอลโลร่า ปูเน่ มุมไบ ประเทศอินเดีย🔆

🚩วันที่ 23.12.2023 :Pune full day

📞 0430 น ปลุกทุกท่าน รับอรุณครับ

✅️ 05:00 น. เชิญทุกท่านพร้อมเพียงกันที่ล็อบบี้เพื่อออกเดินทางไปสักการะองค์พระพิฆเนศที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของเมืองปูเน่ 1 พระองค์ได้แก่ sheeman dagdusheth halwai Ganpati

✅️รับประทานอาหารพร้อมถวายภัตตาหารพระคุณท่านโดยพร้อมเพียงกันครับ ที่โรงแรมที่พักครับ และหลังจากนั้น ขึ้นไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำนะครับและก็

✅️พร้อม check out 9:00 น ครับ

✅️แวะพาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน ถวายภัตตาหารเพล พระคุณท่าน

⏩️จากนั้นพร้อมเพรียงกัน มุ่งหน้าสู่เมืองมุมไบ ระยะการเดินทางประมาณ 130 กิโลเมตรครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมงครับ

✅️หลังจากนั้นก็เดินทางโรงแรมที่พัก เมืองปูเน่ รับประทานอาหารค่ำและ พักผ่อน ตามอัธยาศัยครับ

🔆ฟาฟาทราเวล ขอบคุณและสวัสดียินดีที่ให้บริการครับ🔆

Loading

04-*ปิดเต็ม* ทัวร์แสวงบุญ จาริกตามรอยธรรมพระศาสดา อินเดีย เนปาล บินตรงลงคยา ไทยสมายล์ พิเศษพร้อมบินภายใน คยา-พาราณสี สุดคุ้ม 20-28 กพ 63 (9 วัน7คืน) ขากลับลัคนาวไทยสมายล์ไม่ต้องอ้อมกลับโปรโมชั่น 42,500 บาท

โปรแกรมพิเศษ VIP พักโรงแรม เดินทางแบบสบายๆ ด้วยเที่ยวบินตรงลงคยา และ บินตรงลัคนาว กลับไทย ด้วยเที่ยวบิน ไทยสมายล์ พร้อมเที่ยวบินภายในประเทศ คยา-พาราณสี บินแบบไม่เหนื่อย เดินทาง ลดการนั่งรถ 6 ชั่วโมง สุดคุ้ม ในราคาโปรโมชั่น 42,500 บาท

ทัวร์อินเดีย เนปาล 9 วัน 7 คืน แบบสุดคุ้ม พร้อมพักโรงแรม หัวหน้าทัวร์ พระธรรมวิทยากร บรรยายธรรม ให้ความรู้ตลอดเส้นทาง สามารถขอโปรแกรมทัวร์ได้แล้ว

สอบถามขอโปรแกรม LINE ID. fafatravel

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล 
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

Loading

R05-ชมรีวิว-00 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด – มุ่ยเน่ – โฮจิมินห์ ทริป VIP บินตรงดาลัด ขากลับ บินการบินไทยโฮจิมินห์ พัก4ดาว อาหารจัดเต็ม มีไกด์ หัวหน้าทัวร์ และตากล้อง เดินทาง 13-16ตค.62 (4วัน3คืน)

ฟาฟา ทราเวล ขอแนะนำโปรแกรมพิเศษ ทัวร์เวียดนามใต้แบบจัดเต็ม ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มบรรยากาศแบบคลาสสิค สบายๆ ณ เมืองแห่งสวนดอกไม้ ดาลัด

https://www.facebook.com/fafaontour/posts/1301425473362886
ภาพความประทับใจ ทริปเวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน 13-16ตค 2562 
ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเดินทางที่ร่วมเดินทางไปกับฟาฟา ทราเวล และพบกันอีกครั้ง ในทริปเวียดนามกลาง
14-18กพ2563 5วัน4คืน แบบจุใจ พักบนยอดเขาบานาฮิล พร้อมท่องเที่ยว ไหว้พระ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม แบบครบสูตร ฮอยอัน เว้ ดานัง บินฟูลเซอวิส เวียดนามแอร์ไลน์ ในราคาเพียง 16,500 บาท เร็วๆๆ นี้แน่นอน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ฟาฟา ทราเวล เปิดทริปพิเศษ 13-16ตค 62 เวียดนามใต้ VIP ในราคาพิเศษเพียง 14,500 บาท ต่อท่าน บินตรงดาลัด ขากลับบินกลับไทยโดยสายการบินการบินไทย ลูกค้า 21 ท่านพร้อมออกตั๋วแล้วทุกท่าน *** ลูกค้าเก่าและครอบครัว ทั้งหมด *** ขอขอบคุณที่มั่นใจในบริการ และทางฟาฟา ทราเวล พร้อมรับฟังและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นๆ

สุดยอดโปรแกรมคลาสสิค ประจำวันหยุดตุลาคม 2562 พิเศษ ขากลับบินการบินไทย กลับไทย ช้อปปิ้งให้จุใจก่อนกลับ !!! ในราคาเท่าเดิม จองด่วนก่อน 9 กย. 62 นี้เท่านั้น โปรโมชั่นใหม่สุด HOT🔥🔥🔥!!!!

ดาลัท มุ่ยเน่ โฮจิมินห์

🌠🌠โปรแกรม ปัง ปัง เพื่อคุณและครอบครัว ในแบบฉบับฟาฟา ทราเวล ออกเดินทางแน่นอน เปิดจองแล้ววันนี้ สอบถามโทร 089-1094455 LINE ID: fafatravel

Loading

R04 ทริปสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และเที่ยวชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลี 4-12 พฤศจิกายน 2562(9วัน8คืน) บินลงคยา พักโรงแรมพร้อมบินภายในสู่ชัยปุระ เริ่ม 43,500 บาท รวมวีซ่าแล้ว

ฟาฟา ทราเวล ขอเรียนเชิญ ร่วมจาริกและแสวงบุญ และเที่ยวชมเมืองชัยปุระ และทัชมาฮาลเมืองอัครา

บินตรงลงพาราณสี – บินภายในสู่คยา ไม่เหนื่อย ไฟต์เช้า

https://www.facebook.com/fafaontour/posts/1297482343757199
รีวิว ทริป 4-12 พย 2562 ทริปสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี พาราณสี และ เมืองชัยปุระ อัครา และ เดลี โดย ฟาฟา ทราเวล โดยมี
– ผู้ร่วมเดินทาง 14 ท่าน
– พระคุณเจ้าร่วมเดินทางจากไทย 2 รูป
– พระวิทยากรคอยให้คำแนะนำ และบรรยายธรรมตลอด 6 วันระหว่างวันที่ 4-9 พย 2562 พระอาจารย์เรวัฒน์ ชยากโร ช่วงสังเวชนียถาน ๔ ตำบล
– หัวหน้าทัวร์ดูแลทริปจำนวน 2 ท่าน
– ไกด์ชาวอินเดีย 2 ท่าน (ช่วงสังเวชนียสถาน 1 ท่าน และช่วงสามเหลี่ยมอารยธรรม 1 ท่าน)
 
การเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และที่พัก พร้อมอาหารแบบจัดเต็มตลอดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายท่านละ 43,500 รวมวีซ่าอินเดียและเนปาลเรียบร้อยแล้ว
 
วันที่ 4 พย 2562 พุทธคยา พักโรงแรม โรงแรมอนันท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Hotel Anand International)
 
วันที่ 5 พย 2562 พุทธคยาเต็มวัน โรงแรมอนันท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Hotel Anand International)
 
วันที่ 6 พย 2562 ไวสาลี – กุสินารา พักโรงแรม Om residency hotel kushinagar
 
วันที่ 7 พย 2562 กุสินาราช่วงเช้า – บ่ายเดินทางสู่ลุมพินี พักโรงแรม Nirvana hotel lumbini
 
วันที่ 8 พย 2562 ลุมพินีช่วงเช้า – เดินทางสู่พาราณสี พักโรงแรม The India Benares
 
วันที่ 9 พย 2562 ล่องเรือแม่น้ำคง – สารนาถ – ช่วงบ่ายบินภายในจากพาราณสี สู่เมือง ชัยปุระ พักโรงแรม Crimson Park The Heritage Jalmahal เมืองJaipur
 
วันที่ 10 พย 2562 ขี่ช้างขึ้น amber fort และชม city palace จากนั้นเดินทางสู่เมืองอัครา ช้อปปิ้งเมืองอัครา พักโรงแรม Hotel Royale Regent Agra
 
วันที่ 11 พย 2562 ทัชมาฮาล และ Agra Fort จากนั้นมุ่งสู่เดลี ช้อปปิ้ง ตลาด janpath market พักโรงแรม piccadily hotel
 
วันที่ 12 พย 2562 ชมเมืองเดลี ประตูเมืองเดลี เดินทางกลับไทย
 
แผนการเดินทางแบบจัดเต็ม ที่พักแบบจัดเต็มไม่มีกั้ก อาหารไม่มีกั้ก ไกด์ดูแลแบบไม่มีกั้ก เมื่อจบทริปลูกค้าประทับใจ ในทุกๆกิจกรรมดีๆ ที่เราจัดให้ แบบเต็มที่ เตรียมพบกับทริปดีๆจากใจ ฟาฟา ทราเวล ได้อีกครั้งในทริปต่อไป สำหรับทริปนี้ ฟาฟา ทราเวล จะทะยอย รีวิว การให้บริการ แก่ทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่าน ที่กำลังหาทัวร์ หาบริการทัวร์ ที่ใส่ใจและให้บริการแบบเต็ม100 % ในราคาที่จับต้องได้ รับรองไม่ผิดหวัง
 
สอบถามข้อมูล LINE ID. fafatravel ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
 
และนี่คือผลตอบรับ ที่ลูกค้าได้ให้กับเราหลังจบทริป ขอบคุณทุกคำติชม เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไป
 
ทีมงานฟาฟา ทราเวล

สนใจโปรแกรมทัวร์ add LINE มาที่ https://line.me/ti/p/~fafatravel

https://www.facebook.com/fafaontour/posts/1297460110426089
https://www.facebook.com/fafaontour/posts/1294355267403240
การเดินทางวันที่หนึ่ง 4 พย 2562
https://www.facebook.com/fafaontour/posts/1294496707389096
การเดินทางวันที่สอง 5 พย 2562
https://www.facebook.com/fafaontour/posts/1295334193972014

 “อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุดคติโลกสวรรค์ “

สังเวชนียสถาน สถานเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เมื่อมาจาริก ยังสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ควรเพียรตั้งจิต ระลึกถึงคุณงามความดี ไม่ก่อให้เกิดความประมาท หมั่นเพียรสร้างกุศล

สนใจร่วมเดินทาง สอบถามโทร 089-1094455 , 095-8165225

LINE ID : fafatravel

แผนการเดินทาง กรุณาโทรติดต่อ 089-1094455 หรือ LINE ติดต่อเพื่อขอโปรแกรมทัวร์

https://line.me/ti/p/~fafatravel

Loading

เข้าพรรษานี้ ชวนมาไหว้พระ ทำบุญใหญ่ @พุทธคยา 14-18 กค 2562

ฟาฟา ทราเวล ขอเรียนเชิญ ร่วมสร้างบารมี ทำบุญไหว้พระ วันเข้าพรรษา ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

เข้าพรรษานี้ ไม่มีโปรแกรมไปไหน 
🙏🙏🙏 ฟาฟา ทราเวล ชวนไปทำบุญ ไหว้พระ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 14-18 กค 2562 ในราคาเพียงท่านละ 23,900 บาท รวมวีซ่าอินเดียแล้ว

พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา ณ วัดไทยในแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า เมืองพุทธคยา

พร้อมเส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบาย บินภายใน 2 รอบบิน จากโกลกาต้า-ปัตนะ และ ปัตนะ – โกลกาต้า

บินภายในสู่ปัตนะ มุ่งสู่พุทธคยา สุดคุ้ม

พร้อมทีมงานคุณภาพ จากฟาฟา ทราเวล หัวหน้าทัวร์คอยดูแล ไกด์ท้องถิ่นชาวอินเดีย พระวิทยกร ณ ประเทศอินเดีย ตลอดจนทีมงานช่างภาพคอยเก็บภาพประทับใจให้ทุกท่านได้เต็มอิ่ม พร้อมรถ VIP นั่งสบายๆ ในการแสวงบุญ @พุทธคยา ตลอดจนที่พักโรงแรม ตลอด 4 คืนเต็ม และ อาหารเสริมมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

Loading