คุ้มค่าในบริการกับราคาที่ประหยัดที่สุดเพียง 42,500 เหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น พร้อมบินลงราชคฤห์ แสวงบุญทันที!!

ความคุ้มค่าที่เหนือกว่าความคุ้มค่า กับทริป 19-28 พย.59 ทำไมเรากล้าบอกเช่นนี้ เรามั่นใจในคุณภาพ การบริการ และสถานที่แสวงบุญ ที่เรานำพาทุกท่านไปเยือน เหลือเพียงไม่กี่ที่สุดท้าย 42,500 ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วที่จะพา ทุกท่านแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล เดลี สังกัสสะ พักโรงแรม 6 คืน พักวัด 3 คืน บินภายในสู่เมืองราชคฤห์ แสวงบุญทันที !!!! ไม่เหนื่อย โทร 089-1094455del-P3190131

Loading