ตัวอย่างรถที่ใช้ในเส้นทางแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย เนปาล

ภาพตัวอย่างห้องพักและอาหารในเส้นทางแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ฟาฟา ทราเวล ใช้บริการกับแลนด์อินเดีย ชั้นนำ เพื่อจัดหารถที่ใช้ในการแสวงบุญ มีมากมายหลากหลายขนาด ให้เหมาะสมกับกลุ่มหรือกรุ๊ปที่เดินทางแสวงบุญ รูปตัวอย่างรถที่ใช้ในการแสวงบุญที่ทางอินเดียจัดหาให้กับ ฟาฟา ทราเวล

[huge_it_gallery id=”5″]

[su_divider top=”no” divider_color=”#535244″ size=”1″ margin=”20″]

Loading