ตัวอย่างที่พักอาหาร ณ โรงแรม ที่พักในเส้นทางแสวงบุญ

ภาพตัวอย่างห้องพักและอาหารในเส้นทางแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ฟาฟา ทราเวล ใช้บริการที่พักและจัดหาอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ในเส้นแสวงบุญอินเดีย-เนปาล ในเกรดโรงแรมที่ดีถึงดีที่สุดระดับ 3-4ดาว ในทุกเส้นทางที่จัดสรรได้ พร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลใส่ใจในอาหารการกิน ของทุกๆโรงแรมในอินเดีย ให้ถูกปากถูกใจพร้อมอาหารเสริมมากมาย ที่นำมาจากประเทศไทย เพื่อความสุขของคณะทัวร์ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนในการเดินทางมาแสวงบุญ

เส้นทางสังเวชนียสถานส่วนใหญ่จะใช้บริการระดับ 3-4 ดาว ดังรูป

[huge_it_gallery id=”3″]

[su_divider top=”no” divider_color=”#535244″ size=”1″ margin=”20″]

เส้นทางเดลีและอัคราจะใช้บริการ 4-5ดาวดังรูป

[huge_it_gallery id=”4″]

[su_divider top=”no” divider_color=”#535244″ size=”1″ margin=”20″]

Loading