A01-02-KHM เสน่ห์กัมพูชา นครวัด บัตดอมบอง 4วัน3คืน พัก4ดาว อาหารครบ เดินทางได้ทันที

เที่ยวเมืองพระตะบอง นครวัด เสียมราฐ เดินทางจากด่านคลองลึก อรัญประเทศ

ด่านคลองลึก-ข้ามด่าน-อาหารกลางวัน-พระตะบอง – ศาลากลางในสมัย ร5 -วัดช้างเผือก ปราสาทบาบัน

โตนเลสาป -Pub Street-ปราสาทบันทายศรี  ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม ปราสาทนครวัด พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ การแสดงนางอัปสร  องค์เจ็คองจอม ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINEID-Header.014-1024x186.jpg

Loading