A02-00-CNY-001-01-FD ทัวร์จีน ซีอาน เขาหัวซาน สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ลั่วหยาง เที่ยวเมืองซีอาน 6วัน4 คืน

พร้อมพัก4ดาว ไกด์ดูแล เที่ยวสนุก อาหารอร่อย พร้อมเดินทาง Thaiairasia บินตรงลงซีอาน ไปและกลับ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

✅เที่ยวเมืองซีอาน Muslim Quarter | Tang Palace Dance Show | Daming Palace – Da Cien Temple – Giant Wild Goose Pagoda -Xian City wall

✅เที่ยวยอดเขาหัวซาน  Mt. Huashan(includes round ways cable car) เดินให้จบหยุดที่หัวซาน 1 วันเต็ม

✅ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ แบบเต็มอิ่ม Qin Terracotta Army Museum

โปรแกรมใหม่ 🇨🇳ทัวร์ตามล่าใบไม้เปลี่ยนสี พิชิตเขาหัวซาน พร้อมเที่ยวสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอาน วัดพระถังซำจัง ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจีน เที่ยวเมืองลั่วหยาง

โชว์ราชวงศ์ถัง เป็นการแสดงถึงเรื่องราวของชาวซีอาน วิถีชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับชาวซีอานและราชวงศ์ถัง สัมผัสกับความอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ ระบบแสงสีเสียง อันตระการตากับการแสดงโชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง อันเลื่องชื่อทั้งในและนอกประเทศ โชว์ราชวงศ์ถัง

ไฮไลท์โปรแกรม

✔️เขาหัวซาน

✔️สุสานฉินสื่อหวงหรือจิ๋นซีฮ่องเต้ 

พิพิธภัณฑ์หุ่นนักรบดินเผาและม้าของจักรพรรดิฉินสื่อหวง ตั้งอยู่ในเขตหลินถง นครซีอาน เมืองเอกมณฑลส่านซี สุสานนี้นับเป็นการขุดค้นพบทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจีน ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งหนึ่งของโลกในศตวรรษที่ยี่สิบ และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ รวมทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วย

กองทัพหุ่นทหารดินเผาภายในสุสานและรถม้าสมัยราชวงศ์ฉินมีขนาดใหญ่โตมโหฬารอยู่ใต้ผืนดิน สภาพของสุสานที่ขุดค้นพบยังคงเก็บรักษาไว้ดังเดิม ลักษณะเป็นมูลดินทรงพีระมิด  จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ บริเวณพื้นที่แห่งนี้เมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว จักรพรรดิฉินสื่อหวงเคยเสด็จตรงบริเวณเชิงเขาหลีซาน มาเลือกพื้นที่สำหรับก่อสร้างสุสานด้วยพระองค์เอง และจากการขุดค้นพบกองทัพหุ่นทหารดินเผาและม้าศึกจำนวนกว่า ๗,๔๐๐ ตัว ปรากฎให้เห็นเป็นตัวแทนผลงานที่สร้างด้วยความอัจฉริยะของชาวจีน จนปรากฏยืนยันถึงหลักฐานทางอารยธรรมครั้งอดีตที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่อง ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดนี้เพื่อเป็นกองทัพติดตามไปรับใช้และอารักขาพระองค์ในปรโลก

✔️เจดีย์ห่านป่าใหญ่ สถานที่เก็บพระไตรปิฎก พระถังซำจั๋งอัญเชิญจากอินเดียมาจีน

วัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Wild Goose Pagoda) หรือ วัดต้าฉือเอิน เขตเหยี้ยนต่า นครซีอาน เมืองเอกมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ทางใต้กำแพงเมืองซีอาน  สร้างโดยถังเกาจงในปีพ.ศ. 1195 สมัยราชวงศ์ถัง นับอายุถึงปัจจุบันกว่า 1,300 ปี  ปัจจุบันจาก 5 ชั้นเสริมเป็น 7 ชั้น เจดีย์สูง 64.7เมตร และ เหตุที่ตั้งชื่อว่า “ต้าฉือเอิน” ซึ่งแปลว่า ห่านป่าตัวใหญ่ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ความลำบากของพระถังซำจั๋งในการเดินทางจากจีนสู่ชมพูทวีป ซึ่งรอดตายจากการอดน้ำ เพราะได้ติดตามฝูงห่านใหญ่จนพบแหล่งน้ำ  เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทำให้ความปรารถนาในศึกษาพระพุทธศาสนาและการอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียกลับมาจีนสำเร็จ เมื่อ “พระถังซำจั๋ง” สร้างเจดีย์ขึ้นจึงได้ตั้งชื่อว่า “ห่านป่าใหญ่”  

✔️เที่ยว ณ นครซีอานหรือฉางอานในยุคโบราณ ซีอานเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี

✔️ถ้ำผาหลงเหมิน ชมความงดงาม  ถ้ำผาหลงเหมิน (จีนตัวย่อ: 龙门石窟; จีนตัวเต็ม: 龍門石窟; พินอิน: lóngmén shíkū, หลงเหมินฉือคู) เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ห่างออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน อยู่ระหว่างภูเขาเซียงทางทิศตะวันออกกับภูเขาหลงเหมินทางทิศตะวันตก หันหน้าออกสู่ริมฝั่งแม่น้ำอี้ พื้นที่บริเวณกลุ่มถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่ประกอบด้วยถ้ำมั่วเกา ถ้ำหลงเหมิน และถ้ำยฺหวินกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน

✔️วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง ซึ่งเป็นวัดในพุทธศาสนาแห่งแรกของจีน และถือเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาในประเทศจีน  ตามตำนานเล่ากันว่า “จักรพรรดิฮั่นหมิง” (Emperor Ming) ทรงฝันประหลาดจึงส่งทูตเดินทางไปยังแสวงบุญถึงอินเดีย เมื่อคณะทูตได้พบภิกษุชาวอินเดีย 2 รูป จึงเชื้อเชิญให้ร่วมเดินทางมายังประเทศจีนพร้อมกับพระคัมภีร์ พระธาตุและพระพุทธรูป โดยบรรทุกมาบนม้าขาว 2 ตัว

เมื่อคณะทูตและภิกษุชาวอินเดียเดินทางมาถึง จักรพรรดิฮั่นหมิงจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาและแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาจีนพร้อมกับประทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดม้าขาว” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับม้าขาวทั้งสองตัว โดยที่หน้าประตูทางเข้าวัดจะมีม้าหินสองตัวตั้งอยู่เป็นสัญลักษณ์ ปัจุบันวัดมีเนื้อที่กว่า 80 ไร่เศษ นอกจากนี้ในพื้นที่วัดม้าขาว ก็มีวัดไทยและวัดเมียนมา วัดอินเดีย เป็นส่วนประกอบ และยังมีสถาปัตยกรรมไทย ภูเขาทองจำลอง อยู่ภายในวัด อีกทั้งด้านนอกวัดจะมีเจดีย์โบราณซึ่งเป็นเจดีย์แห่งแรกของจีนอีกด้วย

และจุดอื่นๆอีกมากมาย 

Loading