A03-LA-CNR ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน2 คืน เดินทางจากหัวลำโพงด้วยรถไฟนอน สุดพิเศษ เหมากรุ๊ปเริ่มต้น 8ท่านเลือกวันเดินทางได้ยกเว้นปีใหม่

ทัวร์สุดพิเศษ เดินทางจากหัวลำโพง สู่หนองคาย ด้วยเที่ยวรถไฟนอนด่วนพิเศษ CNR ขบวน 25 นอนสบายๆ ตื่นเช้าเที่ยวได้ทันที ท่องเที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง ขึ้นรถไฟความเร็วสูง ไม่เหนื่อย มีไกด์ดูแล อาหารครบ จบในทริป ในราคาสุดพิเศษเพียงท่านละ 12,500 บาท/ท่าน รวมตั๋วรถไฟ กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ รับเพียงรอบละ 16-24 ท่านเท่านั้น ดูแลง่าย สะดวกปลอดภัย

ราคาทัวร์สอบถามข้อมูลจากฝ่ายขาย หรือโทร 0891094455
โรงแรมคืนที่ 1เมืองทอง/อ่างทอง หรือเทียบเท่า
คืนที่ 2 เดอะแกรน รีเวอร์ไซด์ 2 หรือเทียบเท่า
อาหาร8 มื้อวันที่
1 เดินทาง 20.00 ( ไม่มีอาหารบริการ
วันที่ 2 ( เช้า / กลางวัน / เย็น)
วันที่ 3 ( เช้า / กลางวัน / เย็น)
วันที่ 4 ( เช้า / กลางวัน / -) เดินทางกลับไทย เครื่องบิน
DATEFLIGHTFLIGHT NO.SECTORDEPARTARRIVEBAGGAGE WEIGHT
ขาไปรถไฟ CNR กรุงเทพ – หนองคาย20.0006.25 วันใหม่20 KG.
ขากลับรถไฟ CRN หนองคาย-กรุงเทพ19.4006.0020 KG.
DAYPROGRAMHOTELHotel Pic.MEALS
DAY1เดินทางสู่หนองคาย
DAY2 จัดนัดพบอุดร / หนองคาย -ด่านพรมแดน
 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย – พระธาตุหลวง ประตูชัย  – หอพระแก้ว – หลวงพระบาง 
Ang Thong Hotel 
4 Star หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง
(B/L/D)
DAY 3ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดวิชุน -วัดเชียงทอง-น้ำตกกวางชี –น้ำตกแก้วมงคล -เดินทางสู่วังเวียงThe Grand Riverside 2  
หรือเทียบเท่า วังเวียง
(B/L/D)
DAY 4ล่องเรือชมเมืองวัง-ถ้ำนางฟ้า-บลูลากูน– ดิ้วตี้ฟรี – หนองคาย/อุดร(B/L/D)
DAY 5เดินทางถึง กทม ด้วยรถไฟ CNR

ตารางโปรแกรมการเดินทาง (Itinerary)

DAY 1  จุดนัดพบกรุงเทพฯ – หนองคาย
19.00นัดหมายที่จุดนัดพบ หัวลำโพง เดินทางด้วยรถไฟ CNR เที่ยวนอนพิเศษ ชั้น 2 ** ไม่มีบริการอาหาร กรุณารับประทานอาหารเย็น **
20.00ออกเดินทางสู่หนองคาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY 2จุดนัดพบอุดรฯ / หนองคาย-ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย – พระธาตุหลวง – ประตูชัย  – หอพระแก้ว – หลวงพระบาง (-/L/D)
06.30-08.00เมื่อถึงสถานีรถไฟหนองคาย บริการอาหารเช้า ร้านอาหารตามสั่งตรงข้ามสถานีรถไฟ(ลูกค้าที่ต้องการอาบน้ำ สามารถเลือกใช้บริการอาบน้ำ ที่รีสอร์ท ตรงข้ามสถานีรถไฟได้ ลูกค้าชำระเอง (
08.00 น. หนองคาย-ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย จะมีรถตู้ VIP มารับทุกท่าน ณ จุดนัดพบเพื่อเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามด่านไทยผ่านกรมการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ด่าย (ไทย-ลาว) 
เอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศ สปป.ลาว มุ่งหน้าเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์
สักการะบูชา พระธาตุหลวง (Thatluang Pagoda) ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศ ลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของ ประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง
นำคณะเยี่ยมชม ประตูชัย (Victory Monument) ที่ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองบนถนนล้านช้าง ชึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ 2512 เป็นอนุสรณ์ สถานเพื่อระลึกถืงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม เป็น สถาปัตยกรรม ที่ผสมผสาน ระหว่างศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้า ด้วยกันอย่างงดงาม และ กลมกลืน นำพาทุกท่าน ประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พาคณะไปชม หอพระแก้ว / วัดศรีเมือง ศาลหลักเมมืองของเวียงจันทน์ ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระ แก้วมรกต ในเมื่อก่อน หอพระแก้วแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ ใช้ เป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรูป และ วัตถุโบราณ สุดท้าย เยี่ยมชม ศูนย์หัตถกรรม 
15.00 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง ด้วยรถไฟความเร็วสูง  
17.00 น. เดินทางถึงแขวงหลวงพระบาง เดินทางต่อด้วยรถตู้เพื่อเข้า สู่ตัวเมืองหลวงพระบางรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมร่วม พิธีบายศรี สู่ขวัญ ตามประเพณีพื้นเมืองของคนลาว หลังจากนั้นนำคณะ เดินเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวหลวงพระ บางวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  เข้าสู่ที่พัก Ang Thong Hotel หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง (ระดับ 4ดาว)
Day3ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดวิชุน -วัดเชียงทอง-น้ำตกกวางชี –น้ำตกแก้วมงคล -เดินทางสู่วังเวียง (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้านำคณะร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว แก่พระสงฆ์ เป็น ร้อยๆรูปร่วมกับชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาของ หลวงพระบางที่ใคร ใครก็ต่างอยากมาร่วมในการทำบุญ อัน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีอันเรียบง่าย และ ความสงบสุขของหลวงพระบาง
จากนั้นนำคณะเดินเลาะที่ ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหาร พื้นเมือง และ ของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋ ตามแบบของ ชาวหลวงพระบาง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเที่ยวและไหว้พระหลวงพระบาง เมืองพี่เมืองน้องของ เมืองน่าน พาทุกท่านชมความสวยงามวัดในตัวเมืองหลวงพระ บาง และพระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ) อดีต เป็นพระราชวังหลวง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) และ ยังมีหอที่ประดิษฐาน องค์พระบาง พระพุทธรูปปางห้าม ญาติ สูง 83 ซ.ม. หนัก 54 ก.ก. เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ ชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของซื่อ เมืองหลวงพระบาง จาก เมื่อก่อนชื่อเชียงทองแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นหลวงพระบางถึงทุก วันนี้ หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชม วัดวิชุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่คล้ายแตงโม ชาวลาวเรียก พระธาตุหมากโม “พระธาตุหมากโม” เจดีย์นี้เคยทรุดโทรมมาก เพราะถูกพวก ฮ่อเข้ามาปล้นในปี ค.ศ.1895 ต่อมาพระเจ้าสักกะลินได้โปรดให้ มีการบูรณะใหม่ และ ได้พบโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย ซึ่ง ปัจจุบันก็เอาไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
ช่วงเช้าเยี่ยมชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงของชาวเชียงทอง ในสมัยรัชกาลพระชัยเชษฐาสร้าง ขึ้นในปี ค.ศ. 1560 นำพาสร้างโดยพระชัยเชษฐา ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปที่เวียงจันทน์ ดังนั้น วัดเชียงทองแห่งนี้ จืงเป็นวัดที่สำคัญ และ มีความสวยงาม มีนักท่องเที่ยวมาชมมาก ที่สุด ชมสิม หรือ พุทธสีมา หอไตร โรงเมี้ยนเก็บราชรถพระโกศ ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โรงเก็บเรือ และ ชมทิวทัศน์แม่น้ำ โขง แล้ว ต่อด้วย พระธาตุภูษี ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง ประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบ เสมือนเสาหลักเมืองของเมืองหลวง  
รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ายหลังจากนั้นนำคณะเดินทางมงหน้าสู่ น้ำตกตาดกวางซีให้คณะอิสระเล่นน้ำ ถ่ายรูปที่ น้ำตกแก้วมงคล และ น้ำตกกวางซี ซึ่งห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง 30กม ชึ่งเป็น น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในหลวงพระบาง และ มีแม่น้ำใสสี มรกตตลอดปี โดยมีสายน้ำที่ลดลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่ สดใส มีทางเดินลัดเลาะเพื่อไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุม หนึ่งของน้ำตก
18.30พาทุกท่าน สู่วังเวียง ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
The Grand Riverside หรือเทียบเท่า วังเวียง
Day4ล่องเรือชมเมืองวังเวียง บลูลากูล – ถ้ำนางฟ้า –หนองคาย-(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้าก่อนอำลาเมืองวังเวียง ล่องเรือ แม่น้ำซอง นำคณะ ร่องเรือหางยาว ตามลำน้ำซองชมบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองลาวคณะเยี่ยมชม ถ้ำนางฟ้า เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ และ มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองวังเวียง ชมความงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งเป็นลักษณะต่างๆตามจินตนาการของผู้คนที่พบเห็น และ ชมวิวแม่น้ำชองสลับกับเทือกเขาอันสวยงาม หลังจากนั้น พาทุกท่านแวะทำบุญก่อนเดินทางกลับไทย ณ วัดพุทธ ใน สสป.ลาว วังเวียงเที่ยว บูลลากูล 
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์
15.00 พาทุกท่านทำเรื่องเอกสาร เดินทางกลับไทย ณ ด่าน หนองคาย
17.00 เดินทางสู่สนามบินอุดรฯ พาทุกท่าน กลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน แอร์เอเชียฯ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
 2. พักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   เพิ่มเงิน 2,500 บาท
 3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 4. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
 5. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 7. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
  1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
  2. ค่าที่พักและมัดจำการเดินทางจากผู้ให้บริการท่องเที่ยวประเทศลาว

อัตรานี้รวม

 1. รวมตั๋วรถไฟ CNR กรุงเทพ-หนองคาย และ ตั๋วเครื่องบิน Airasia อุดร-กรุงเทพฯ(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า)
 2. ค่ารถตู้ ตลอดเส้นทาง(ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นประเทศลาว ตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิปไกด์)
 5. ค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 6. ค่าที่พักที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ทิปไกด์ท้องถิ่น เเละคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ชำระวันเดินทาง
 2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. VAT7%และภาษีหัก ณที่จ่าย3%กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 4. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
 5. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 7. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

เงื่อนไขการจอง

 1. เริ่มต้นเดินทาง 16 ท่าน
 2. ผู้เดินทางต้องมีพาสปอต ไม่หมดอายุก่อน 6 เดือน
 3. มีใบวัคซีน โควิด19 ครบโดส
 4. ชำระเงิน ท่านละ 5,000 บาท วันที่จอง
 5. ชำระเงินส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนเดินทาง 
 6. กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเต็มจำนวน 100%
 7. เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข้ข้อตกลงทั้งหมดแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 2. ยกเลิกระหว่าง 15-29 วัน  คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใข้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
 3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ที่ได้รับชำระมาแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง * ในกรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
 4. กรณียกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของทางบริษัททัวร์ฯ เช่น นโยบายเข้าประเทศ ให้ยึดตาม พรบ.ท่องเที่ยว ปี 2563
@kengkoodddd #รถไฟลาวจีน🇱🇦🇨🇳 #รถไฟลาวจีน🇱🇦🇨🇳 #เที่ยวลาว🇱🇦 #laos🇱🇦 #เที่ยวหลวงพะบาง🇱🇦 ♬ เฮอร์ไมโอน้อง – Hermionong – TheChanisara

Loading