A00-01-(01-3482)-ทัวร์เที่ยวไทยทัวร์กระบี่ เสม็ดนางชี เสม็ดนางชี ทะเลแหวก 4เกาะ

ทัวร์กระบี่ เสม็ดนางชี เสม็ดนางชี ทะเลแหวก สระมรกต ท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ พัก Dusit D2 Ao Nang krabi 3 วัน 2 คืน บิน ThaiSmile ลงภูเก็ต กลับกระบี่

เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป

✅ ที่พักดี พัก Dusit D2 Ao Nang krabi หรือ เทียบเท่า 2 คืน ห้อง D Light Room พักห้องละ2ท่าน
✅ อาหาร 7 มื้อ พร้อมมื้ออาหารทะเลสุดอร่อย
✅ เที่ยวเสม็ดนางชี พร้อมขึ้นเรือชมบรรยากาศทะเลพังงา บ้านหินร่ม
✅ เที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ สระมรกต น้ำตกร้อน
✅ ล่องเรือเที่ยวทะเลแหวก ทัวร์ 4 เกาะ (ไร่เลย์, ปอดะ, เกาะไก่, ทะเลแหวก)
✅ เริ่มเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
✅ พร้อมไกด์คอยแนะนำและช่วยเหลือ ตลอดการเดินทาง

ราคาเพียง 14,500 บาท/ท่าน รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม
พิเศษ ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เหลือเพียง 9,500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูล โทร 0891094455 , 0958165225

Loading