A2019-08-001 VIP ศรีลังกา ครบทุกที่แสวงบุญ พักหรู อาหารดี เริ่มต้นทางละ 32,500 บาท 5 วัน 4 คืน เดินทางระหว่าง ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บินสายการบิน SriLanKan Airlines (๕วัน๔คืน)

คุ้มค่าที่สุดกับเส้นทางเดินทาง แสวงบุญศรีลังกา 5 วัน 4 คืน ในราคาเริ่มต้นเพียง 32,500 บาท รวมทุกอย่างแล้ว เดินทาง 24-28 พค 2562

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองแคนดี้ กราบขอพรพระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้ว เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชาวพุทธศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาวะ (Dalada Valigawa) เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลังกา วัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “ลัทธิสยามวงศ์
 • เมืองอนุราชปุระ
  • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดพระศรีมหาโพธิ์ เมือง อนุราธปุระ มีต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือมีอายุกว่าสองพันกว่าปี เป็นที่สักการะของชาวศรีลังกา ประวัติต้นโพธิ์ต้นนี้ เริ่มต้นเมื่อ ปีพ.ศ.215 พระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาในพระเจ้าอโศกมหาราช ได้นำกิ่งด้านขวาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ พุทธคยา ไปถวายแด่ พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ ซึ่งเป็นกษัตริย์ศรีลังกาสมัยนั้น ตามพระราชบัญชา ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ได้ทรงปลูกไว้ที่กรุงอนุราธปุระ จวบจนกระทั่งบัดนี้ ชาวพุทธที่นั่น ดูแลต้นโพธิ์ยิ่งชีพ แม้ว่าจะได้รับการรุกรานจากศัตรู ต้นเดิม คือ ต้นเล็กด้านหน้า มีอายุมากแล้ว ต้นแคระแกรน รัฐบาลจึงได้หาเหล็กมาค้ำยันไว้ ส่วนต้นหลังซึ่งเป็นต้นใหญ่ คือ ต้นที่แตกกิ่งงอกใหม่จากต้นเดิม
  • นมัสการและกราบ เจดีย์รุวันเวลิ ศรีลังกา
  • นมัสการ เจดีย์ถูปาราม เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 300 และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก
   เจดีย์อภัยคีรี เมืองอนุราธปุระ
  • เมืองมหินตาเล อันเป็นสถานที่ ที่พระมหินทเถระ พระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ ที่เพิ่งเสวยราชสมบัติ เป็นครั้งแรกที่เขา มหินตาเลในปี พ.ศ. 236
 • อลังการถ้ำดัมบูลลา “วัดถ้ำดัมบูลลา” (Dambulla Cave Temple) ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา ที่ตั้งอยู่บนเขาที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,118 ฟุต ถ้ำดัมบุลลาประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ แต่ละถ้ำมีขนาดไม่เท่ากันเรียงรายลดหลั่นไปตามความยาวของภูเขา ถ้ำแรกชื่อเทวราชา เข้าใจว่า ชื่อนี้คงตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานขนาดใหญ่แกะสลักจากหินอ่อนยาว 49 เมตรเป็นเสมือนพระประธานในถ้ำ ถือเป็นถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน 5 ถ้ำของที่นี่
 • เมืองสิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ในประเทศศรีลังกา ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก ชมความอลังกาลขอพระราชวังบนยอดเขาสิกิริยา จุดเด่นของเขาสิกิริยานี้อีกจุดหนึ่งคือ ช่วงก่อนถึงลานสิหบาท จะมีกลุ่มภาพเขียน ที่เรียกว่า ภาพเฟรสโก้ (Fresco) เป็นภาพเขียนสีที่มีอายุมากกว่า 1,500 ปี และหลายภาพมีความสมบูรณ์อยู่
 • เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) นครประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง “วิหารกลมวาฏะทาเค” (Polonnaruwa Vatadage) ซึ่งภายในวิหารมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หน้าเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ พระพุทธรูปครองจีวรไม่มีริ้ว พระเกศาไม่ขมวด และถือว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโปลอนนารูวา
 • ไหว้พระเสริมบารมี ณ เมืองหลวงศรีลังกา โคลัมโบ อาทิเช่น วัดคงคาราม วัดกัลณียา หรือ วัดกัลยาณี กรุงโคลัมโบ
 • ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองอาทิเช่น ชาซีลอนชั้นดี เครื่องหนังแท้ ราคาโรงงาน ผ้าบาติกชั้นเลิศ ตลอดจนสินค้าของฝากมากมาย
 • พักผ่อน ณ โรงแรมชั้นดีตลอดระยะ พร้อมดูแลและใส่ใจในอาหารทุกมื้อ
 • บรรยายข้อมูลและนำเที่ยวโดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์แสวงบุญโดยตรง เป็นกันเอง และช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดการเดินทาง
 • พิเศษอาหารจานหลักขึ้นชื่อของเมืองโคลัมโบ ปูทะเลผัดผงกระหรี่ อันเลื่องชื่อ

Loading