ทัวร์ถ้ำมรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศเมืองปูน่า มุมไบ-ปูน่า-ออรังกาบัด-ถ้ำอชันต้า-ถ้ำเอลโลรา บินภายในขากลับ 20-25 มีนาคม 2560 บินJetAirway

ทัวร์แสวงบุญ – มุมไบ -ปูน่า – ออรังกาบัด – ถ้ำอชันต้า – ถ้ำเอลโลรา

เส้นทางแสวงบุญตามรอยเส้นทางพุทธภูมิ

สักการะขอพร ปฏิบัติบูชา ณ ถ้ำพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ถ้ำอชันต้า – ถ้ำแอลโลร่า -ถ้ำคารล่า – ถ้ำออรังกาบัด

6 วัน 4 คืน (กลับถึงไทย 7.45 เช้า)
( พักโรงแรม+ Jet Airways +บินภายในขากลับ)

พิเศษเหนือกว่าใคร

 • ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา สัมผัสพลังแห่งพระพุทธศาสนา สัมผัสพลังพุทธ ความศรัทธา พร้อมสักการะขอพรองค์พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร
 • ไหว้ขอพรพระพิฆเณศ องค์สิทธิวินายัก เมืองมุมไบ และ องค์ทัคฑูเศฐ องค์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ณ เมืองปูเน่
 • เที่ยวชมเมืองมุมไบ อาทิเช่นประตูเมืองมุมไบ ตลาดช้อปปิ้งถนนคอโดบ้า สินค้าแบรนเนมและพื้นเมืองมากมาย
 • พักโรงแรมหรูตลอดการเดินทาง
 • การเดินทางสะดวก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตลอดเส้นทาง
 • พร้อมบินภายในขากลับ
 • นำพาแสวงบุญโดย องค์พระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า

 

วันที่หนึ่ง | มหานครมุมไบ 

ผ่อนคลายจากการเดินทางแต่เช้าตรู่ ณ เมืองมุมไบ

หลังจากที่ทุกท่านได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่มหานครเมืองมุมไบ เมืองหลวงเก่าของประเทศอินเดีย เมืองมุมไบถือว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยและการคมนาคมที่สะดวกสบายอันดับหนึ่งของอินเดีย

นำพาทุกท่านเยี่ยมชมและไหว้ขอพรองค์ “พระพิฆเนศ” สิทธิวินัยยัค เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ สีแดงสด เป็นสีแห่งเพลิง พลังอำนาจ บารมี ชาวอินเดียเชื่อกันว่า ท่านทรงประทานความรุ่งเรือง ร่ำรวย โชคลาภวาสนา จากนัั้นนำพาทุกท่านสู่มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูต่าง พากันมาสักการะ ขอพรพระแม่ลักษมีทองคำ ตามความเชื่อว่าถ้าท่านใดได้ขอพรท่านแล้วจะให้ผลในด้านความสำเร็จ ในหน้าที่ การงาน การค้า อย่างเร็วไวและคล่องตัว 

หลังจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชมเมืองมุมไบ อาทิเช่นประตูเมืองมุมไบ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ และตลาดช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม สินค้าพื้นเมือง ให้เวลากับทุกท่านได้เลือกชม ณ ตลาดครอโดบ้า ใจกลางเมืองมุมไบ ถือเป็นอีกสีสันหนึ่งก่อนการเริ่มแสวงบุญ และทุกท่านจะได้พักผ่อน ณ โรงแรมระดับ 4 ดาวที่เราได้จัดสรรมาเพื่อทุกๆท่าน

วันที่สอง |เดินทางสู่เมืองปูน่า เมืองแห่งพระพิฆเนศ – ระหว่างทางสักการะถ้ำพุทธศาสนา คารล่า

ปูเน่เป็นอำเภอหนึ่งของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ที่มีเมืองหลวงชื่อมุมไบทะเลตะวันตกของอินเดีย ปูเนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมุมไบห่างจากมุมไบ ราว 150 กิโลเมตรและอยู่บนที่ราบสูงเดคแคน (Deccan)
ปูเนเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศอินเดียเนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็น “ออกซฟอร์ดแห่งอินเดีย” ปูเน่ ถือเป็นเมืองเก่าแก่ และมีเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดีย เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์ของเมืองซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สภาพอากาศจึงเย็นสบายตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ ระหว่าง 18-35 องศาเซลเซียส สถานที่หลาย ๆ แห่งถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงาม ชาวอินเดียเชื่อกันว่า เมืองปูเนแห่งนี้เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นั้นก็คือปาฎิหารการเกิดขึ้นของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเส้นทางมหายาตราสักการะพระพิฆเนศองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ

วันที่สาม |เดินทางสู่ออรังกาบัด – ถ้ำพระพุทธศาสนา ถ้ำออรังกาบัด

เมืองออรังกาบัด เป็นเมืองที่เก่าแก่ และมีประวัติอันยาวนานของรัฐมหาราษฏร ปัจจุบันเมืองออรังกาบัดมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาที่สำคัญ อาทิเช่น ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า เป็นต้น ทั้งพระพุทธศาสนา และฮินดู รวมถึงพระราชวังเก่าที่มีอายุกว่าพันปี ปัจจุบันเมืองออรังกาบัดมีความเจริญเป็นอย่างมาก ทุกท่านจะได้พักผ่อน ณ เมืองออรังกาบัด และเริ่มแสวงบุญโดยการเดินทางจากเมืองออรังกาบัดสู่ถ้ำมีดังนี้

 • ออรังกาบัด ถึงถ้ำอชันต้า ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร เดินทางประมาณ ๒ ชม.
 • ออรังกาบัด ถึงถ้ำแอลโลร่า ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร เดินทางประมาณ ๔๐ นาที
 • ออรังกาบัด ถึงป้อมปราการเดาลาตาบัด ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร เดินทางประมาณ ๒๐ นาที
 • ออรังกาบัด ถึง บีบีกามาชค์มาร่า หรือทัชมาฮาลน้อย ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เดินทางประมาณ ๑๕ นาที
 • ออรังกาบัด ถึง ถ้ำออรังกาบัด ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เดินทางประมาณ ๑๕ นาที

แผนการเดินทาง ณ เมืองออรังกาบัดมีดังนี้

กราบนมัสการและร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ ถ้ำออรังกาบัด ถ้ำพระพุทธศาสนา

วันที่สี่ |ถ้ำอชันต้า

ถ้ำอาชันตา (Ajanta Caves) เป็นหมู่ถ้ำที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของพระภิกษุ ในช่วงเวลาหลังพุทธกาล สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๓๕๐ อยู่ในเมืองออรังกาบาด  รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย หลายๆท่านยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของถ้ำอาชันตา ว่ามีความสำคัญอย่างไร? หลายๆท่านทราบแต่เพียงว่าเป็นถ้ำสุดยอดปฏิมากรรมทางพุทธศาสนา ที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นถ้ำมรดกโลก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นถ้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ผู้มากด้วยศรัทธาที่ขุดเจาะภูเขาเพื่อทำเป็นถ้ำ และรังสรรค์พระพุทธปฏิมา พระเจดีย์ไว้ในถ้ำ เพื่อทำการกราบไหว้บูชาสักการะ และปฏิบัติกัมมัฎฐานหลีกเร้นความวุ่นวายจากโลกภายนอก

 

วันที่ห้า | ถ้ำเอลโลร่า

LINE:fafatravel

ต้องการโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มกรุณาโทรติดต่อ  089-109-4455 หรือ Line มาที่ fafatravel


สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

Loading