ทัวร์อินโดนิเซีย – ทัวร์บาหลี – บุโรพุธโธ – 5 วัน 4 คืน GA002

ทัวร์อินโดนิเซีย – ทัวร์บาหลี – บุโรพุธโธ

5 วัน 4 คืน บิน Garuda Indonesia

ga002-ads

20 – 24 ตุลาคม 2559

10 – 14 ธันวาคม 2559 

30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560

เริ่มต้น 30,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บาหลี – บุโรพุธโธ – 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรม : GA002 สายการบิน : Garuda Indonesia
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
วันเดินทาง : 20 – 24 ตุลาคม 2559

อัตราค่าบริการ  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้อง

ละ 2 ท่าน

เด็กเสริมเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่

ค่าพักเดี่ยว
กันยายน : 7-11/23-27 30,999 30,999 29,999 7,000
ตุลาคม  : 20-24 วันปิยะ  31,999 31,999  30,999  8,000  
พฤศจิกายน : 12-16/23-27 30,999  30,999  29,999  7,000  
ธันวาคม : 10-14 วันรัฐธรรมนูญ 31,999 31,999 31,999 8,000
ธันวาคม-มกราคม 30 ธ.ค 59 -03 ม.ค. 60 35,999 35,999 35,999 8,000

[su_button url= “http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/GA002-GA5-SEP-DEC-2016.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]


สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

Loading