ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – ดิสนีแลนด์ HKG001

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ดิสนีแลนด์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – ดิสนีแลนด์
รหัสโปรแกรม : HKG001 สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
วันเดินทาง : 16-18 ก.ค. // 12-14 ส.ค. // 03-05 ก.ย. // 08-10 ต.ค // 21-23 ต.ค. // 03-05 ธ.ค. // 10-12 ธ.ค. 59

hkg001

 

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
16-18 กรกฎาคม 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 20,900/ท่าน  19,900 /ท่าน  18,900 /ท่าน  4,900.-
12-14 สิงหาคม 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 23,900/ท่าน   22,900/ท่าน   21,900/ท่าน  4,900.-
3-5 กันยายน 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 18,900 /ท่าน  17,900 /ท่าน  16,900 /ท่าน  4,900.-
8-10 ตุลาคม 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 18,900 /ท่าน  17,900 /ท่าน  16,900 /ท่าน  4,900.-
21– 23 ต.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX617 21.25-23.15)

23,900/ท่าน  22,900/ท่าน  21,900/ท่าน 4,900.-
03 – 05 ธ.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX617 21.25-23.15)

23,900/ท่าน  22,900/ท่าน  21,900/ท่าน 4,900.-
10 – 12 ธ.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.00-23.55)

23,900/ท่าน   22,900/ท่าน   21,900/ท่าน 4,900.-

 

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/HKG001-cx.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]


สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 6,791 total views,  1 views today