A00-00-2023-03-WE-ทัวร์แสวงบุญ อินเดียเนปาล 8วัน7 คืน สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล บินตรงลงคยา

นำพาทุกท่านสู่เส้นทางแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

ณ ดินแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน สถานที่องค์บรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

สถานที่ ประสูติ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน
พร้อมเยือน
รามคาม เทวทหะ ร่วมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลให้กับชีวิต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 เวียนเทียน แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทอดผ้าป่า ปฏิบัติบูชามากมาย

โดยทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานที่พักระดับมาตรฐาน มาตรฐาน ฟาฟา ทราเวล

 • บินตรงลงคยา
 • พักโรงแรมตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารถูกหลักอนามัย และ เสริมอาหารไทย
 • พาทุกท่านสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พร้อมนิมนต์พระธรรมฑูตสายอินเดียเนปาล นำพาแสวงบุญในเส้นทาง
  แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
 • พร้อมเครื่องสักการะ ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระปางปรินิพพาน ผ้าไตรจีวรถวาย หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
 • คุ้มค่ากับเส้นทางการเดินทาง พักลุมพินี 2 คืน เต็มอิ่ม “รามคามสถูป นครเทวทหะ”
 • คุ้มค่ากับพุทธคยา ร่วมเจริญสติและสวดมนต์ ณ มณฑลเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และมัคคุเทศก์ชาวอินเดีย ประสบการณ์และนำเที่ยว ให้ทุกท่านมั่นใจ ในการให้ บริการด้วย
  บริษัทฯนำเที่ยวจากอินเดีย ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เส้นทางสะดวก จัดหาจุดพักรถ เข้าห้องน้ำตลอดการเดินทาง
 • พร้อมชิมอาหารอาหารไทย และ อาหารอินเดียสุดอร่อย แกงกะหรี่ไก่ ข้าวหมกหอมกรุ่น สูตรอินเดียแท้

 132 total views,  3 views today

A00-00-2023-02-FD-ทัวร์แสวงบุญ อินเดียเนปาล 8วัน7 คืน สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล บินตรงลงคยา พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

นำพาทุกท่านสู่เส้นทางแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

ณ ดินแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน สถานที่องค์บรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

สถานที่ ประสูติ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน
พร้อมเยือน
รามคาม เทวทหะ ร่วมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลให้กับชีวิต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 เวียนเทียน แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทอดผ้าป่า ปฏิบัติบูชามากมาย

โดยทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานที่พักระดับมาตรฐาน มาตรฐาน ฟาฟา ทราเวล

 • บินตรงลงคยา
 • พักโรงแรมตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารถูกหลักอนามัย และ เสริมอาหารไทย
 • พาทุกท่านสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พร้อมนิมนต์พระธรรมฑูตสายอินเดียเนปาล นำพาแสวงบุญในเส้นทาง
  แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
 • พร้อมเครื่องสักการะ ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระปางปรินิพพาน ผ้าไตรจีวรถวาย หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
 • คุ้มค่ากับเส้นทางการเดินทาง พักลุมพินี 2 คืน เต็มอิ่ม “รามคามสถูป นครเทวทหะ”
 • คุ้มค่ากับพุทธคยา ร่วมเจริญสติและสวดมนต์ ณ มณฑลเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และมัคคุเทศก์ชาวอินเดีย ประสบการณ์และนำเที่ยว ให้ทุกท่านมั่นใจ ในการให้ บริการด้วย
  บริษัทฯนำเที่ยวจากอินเดีย ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เส้นทางสะดวก จัดหาจุดพักรถ เข้าห้องน้ำตลอดการเดินทาง
 • พร้อมชิมอาหารอาหารไทย และ อาหารอินเดียสุดอร่อย แกงกะหรี่ไก่ ข้าวหมกหอมกรุ่น สูตรอินเดียแท้

 112 total views,  6 views today

A00-00-2023-01-FD-ทัวร์แสวงบุญ อินเดียเนปาล 8วัน7 คืน สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล บินตรงลงคยา พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

นำพาทุกท่านสู่เส้นทางแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

ณ ดินแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน สถานที่องค์บรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

สถานที่ ประสูติ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน
พร้อมเยือน
รามคาม เทวทหะ ร่วมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลให้กับชีวิต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 เวียนเทียน แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทอดผ้าป่า ปฏิบัติบูชามากมาย

โดยทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานที่พักระดับมาตรฐาน มาตรฐาน ฟาฟา ทราเวล

 • บินตรงลงคยา
 • พักโรงแรมตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารถูกหลักอนามัย และ เสริมอาหารไทย
 • พาทุกท่านสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พร้อมนิมนต์พระธรรมฑูตสายอินเดียเนปาล นำพาแสวงบุญในเส้นทาง
  แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
 • พร้อมเครื่องสักการะ ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระปางปรินิพพาน ผ้าไตรจีวรถวาย หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
 • คุ้มค่ากับเส้นทางการเดินทาง พักลุมพินี 2 คืน เต็มอิ่ม “รามคามสถูป นครเทวทหะ”
 • คุ้มค่ากับพุทธคยา ร่วมเจริญสติและสวดมนต์ ณ มณฑลเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และมัคคุเทศก์ชาวอินเดีย ประสบการณ์และนำเที่ยว ให้ทุกท่านมั่นใจ ในการให้ บริการด้วย
  บริษัทฯนำเที่ยวจากอินเดีย ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เส้นทางสะดวก จัดหาจุดพักรถ เข้าห้องน้ำตลอดการเดินทาง
 • พร้อมชิมอาหารอาหารไทย และ อาหารอินเดียสุดอร่อย แกงกะหรี่ไก่ ข้าวหมกหอมกรุ่น สูตรอินเดียแท้

 120 total views,  6 views today

A00-09-2022-11-FD-12307-ทัวร์แสวงบุญ อินเดียเนปาล 8วัน7 คืน สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล บินตรงลงคยา สายการบิน AirAsia พักโรงแรมตลอดการเดินทาง 20-27พฤศจิกายน2565

นำพาทุกท่านสู่เส้นทางแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

ณ ดินแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน สถานที่องค์บรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

สถานที่ ประสูติ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน
พร้อมเยือน
รามคาม เทวทหะ ร่วมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลให้กับชีวิต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 เวียนเทียน แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทอดผ้าป่า ปฏิบัติบูชามากมาย

โดยทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานที่พักระดับมาตรฐาน มาตรฐาน ฟาฟา ทราเวล

 • บินตรงลงคยา ด้วยสายการบิน Airasia พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • พักโรงแรมตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารถูกหลักอนามัย และ เสริมอาหารไทย
 • พาทุกท่านสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พร้อมนิมนต์พระธรรมฑูตสายอินเดียเนปาล นำพาแสวงบุญในเส้นทาง
  แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
 • พร้อมเครื่องสักการะ ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระปางปรินิพพาน ผ้าไตรจีวรถวาย หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
 • คุ้มค่ากับเส้นทางการเดินทาง พักลุมพินี 2 คืน เต็มอิ่ม “รามคามสถูป นครเทวทหะ”
 • คุ้มค่ากับพุทธคยา ร่วมเจริญสติและสวดมนต์ ณ มณฑลเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • หัวหน้าทัวร์ไทย และมัคคุเทศก์ชาวอินเดีย ประสบการณ์และนำเที่ยว ให้ทุกท่านมั่นใจ ในการให้ บริการด้วย
  บริษัทฯนำเที่ยวจากอินเดีย ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เส้นทางสะดวก จัดหาจุดพักรถ เข้าห้องน้ำตลอดการเดินทาง
 • พร้อมชิมอาหารอาหารไทย และ อาหารอินเดียสุดอร่อย แกงกะหรี่ไก่ ข้าวหมกหอมกรุ่น สูตรอินเดียแท้

 185 total views,  5 views today

A01-06-6E-12125 ทัวร์มุมไบ ทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันต้า-เอลโลร่า เที่ยวบิน Indigo พร้อมให้บริการ

ทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า พิเศษ กราบขอพร องค์สิทธิวินายัก เมืองมุมไบ 5 วัน4คืน บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด เริ่มเดินทางได้ พย.2565 เป็นต้นไป ราคาเร็วๆ นี้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINEID-Header.014-1024x186.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ qr-code-fafatravel.png

 172 total views,  5 views today

A00-00-2023-01-FD-ทัวร์พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พักโรงแรม คิดถึงพุทธคยา 5วัน4คืน บินตรงลงคยา

บินตรงลงพุทธคยา ทัวร์แสวงบุญ นมัสการมหาโพธิเจดีย์ เมืองพุทธคยา เต็มอิ่ม 5วัน4คืน พร้อมนำทุกท่านสู่เมืองราชคฤห์และนาลันทา เที่ยวบินบินตรงคยา พร้อมพักโรงแรมตลอดการเดินทาง สุดคุ้มค่าในราคาพิเศษ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINEID-Header.014-1024x186.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ qr-code-fafatravel.png

 165 total views,  4 views today

A00-00-2023-02-WE-11808-ทัวร์สังเวชนียสถาน 4ตำบล บินตรงลงคยา เดินทาง10วัน9คืน พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

 10วัน9คืน อิ่มบุญ อิ่มใจ
แสวงบุญอินเดีย เนปาล บินตรงลงคยา พร้อมเดินทางครบทุกจุด ในพุทธสถาน พุทธคยา พาราณสี สารนาถ ราชคฤห์ นาลันทา กุสินารา ไวสาลี ลุมพินี สาวัตถี พักโรงแรม 9 คืน

 359 total views,  4 views today

A01-02-IND-11613 ทัวร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ เดลี สุดพิเศษ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวสนุกพัก 4ดาว ชมความสวยงามของเมือง ชัยปุระ และ ทัชมาฮาล พร้อมเที่ยวบินสุดพิเศษ จากการบินไทย ในราคาสุดพิเศษ

พร้อมให้บริการ ชุดซาหรี่ในตู้เสื้อผ้า เตรียมพร้อม

✅ โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว✅ อาหารหลากหลาย สุดอร่อย จากโรงแรมชื่อดัง✅ หัวหน้าทัวร์ ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพ✅ ถ่ายรูปสวย ทำคอนเทนต์สุดเลิศอากาศดี

พร้อมเดินทาง เที่ยวสนุก ในราคาสุดพิเศษจองวันนี้เพียง 33,500 บาท/ท่าน

สอบถามโปรแกรมและขอโปรแกรมทัวร์ได้ที่

สนใจโปรแกรมติดต่อ 0891094455 , 025125568 , 0958165225LINEID. fafatravel

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

 391 total views

A00-03-WE-11146-ทัวร์พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เขาคิชฌกูฏ 5วัน4คืน พักโรงแรม

ทัวร์พิเศษ บินตรงลงคยา ด้วยสายการบิน Thaismile ในราคาพิเศษ จองได้แล้ววันนี้ กับทัวร์ 5 วัน4 คืน

 335 total views,  1 views today

A00-00-2022-12-WE-11098-ทัวร์สังเวชนียสถาน 4ตำบล บินตรงลงคยา พักโรงแรมตลอดการเดินทาง 7-14 ธันวาคม 2565

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINEID-Header.014-1024x186.jpg

✅ด้วยเที่ยวบินตรง ลงคยาไม่เหนื่อย เลือกได้ แอร์เอเชีย หรือ ไทยสมายล์
✅หัวหน้าทัวร์ไทย คุณภาพคอยดูแล ตลอดการเดินทาง
✅นิมนต์พระธรรมฑูตสายอินเดีย-เนปาล ร่วมปฏิบัติธรรมและให้ข้อมูลความรู้ ธรรมะตลอดการเดินทาง
✅พักโรงแรมชั้นดี 7คืน ประจำเมืองในการแสวงบุญ
✅อาหารทุกมื้อ พร้อมอาหารไทยคอยบริการ
✅ราคานี้รวมวีซ่าท่องเที่ยวแบบ E-visa อินเดีย และวีซ่าเนปาล เรียบร้อยแล้ว

พร้อมปฏิบัติธรรมแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบในแต่ละสถานที่ สุขใจ คุ้มค่าในราคามิตรภาพ

สนใจโปรแกรมติดต่อ 0891094455 , 025125568 , 0958165225
LINEID. fafatravel

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ไม่ทำให้ทุกท่านเหนื่อยล้า

สวดมนต์ ปฏิบัติจิต ตามความเหมาะสมและสติกำลังของทุกท่านด้วยตัวท่านเอง

มีมัคคุเทศก์ที่เชี่ยวชาญ ชำนาญทาง คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดทริปการเดินทาง

กรุ๊ปไม่ใหญ่ คล่องตัว เดินทางเริ่มต้น 16 ท่าน

นิมนต์พระวิทยากรคอยแนะนำและบรรยายธรรมะและพุทธประวัติ

เสริมอาหารไทยและร่วมทำบุญวัดไทยในอินเดียตลอดการเดินทาง ด้วยจิตศรัทธา

มั่นใจ ให้ความคุ้มครองด้วยประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขกรรมธรรม์

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในเส้นทางท่องเที่ยว จัดสรรโปรแกรมและดำเนินการไม่ส่งต่อทัวร์ใดๆ พร้อมทีมงานคุณภาพ มั่นคง เชื่อถือได้

จะมาเป็นกลุ่ม เพื่อน คณะบุคคล หรือครอบครัว หรือมาท่านเดียว เราก็พร้อมบริการ

 562 total views,  4 views today