รีวิว2024-01 VIP กรุ๊ปเหมา เที่ยวพะตะบอง นครวัด 4วัน3คืน รอบพิเศษ 13-16 มกราคม 67 บริการโดยฟาฟา ทราเวล สนใจสอบถามโปรแกรมทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ได้แล้ววันนี้ #ทัวร์กัมพูชา

เมืองพระตะบอง เป็นหัวเมืองสำคัญของกัมพูชา เพราะเป็นหัวเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบ และมี

แม่น้ำสังแกไหลผ่าน ทำให้ดินแดนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก จนมีคำกล่าวกันในหมู่ชาวกัมพูชาว่าเมืองพระ

ตะบองเพียงเมืองเดียวสามารถปลูกข้าวเลี้ยงประเทศกัมพูชาได้ทั้งประเทศ

ไทยได้เข้าปกครองเมืองพระตะบองและหัวเมืองใกล้เคียงให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยมีเจ้าเมืองเป็นขุนนางเชื้อสาย

กัมพูชา คือ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) เป็นผู้ปกครอง เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) ถึงแก่อสัญกรรม ทาง

กรุงเทพฯ ได้ตั้งเจ้าเมืองพระตะบองโดยเลือกจากเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) และกรมการเมืองพระตะบอง

ที่มีความสามารถไปปกครอง จนถึงปี พ.ศ. 2450 ซึ่งเป็นปีที่ไทยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.

2450 โดยแลกมณฑลบูรพา (พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ) กับเมืองด่านซ้าย เมืองตราดรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ

ย้อนอดีตกันต่อกับปราสาทบานอน สร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 และ พุทธศตวรรษที่ 12 ตอนต้น ในยุคของ

พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 2 ตั้งอยู่บนเนินเขา เราต้องเดินขึ้นบันใด 358 ขั้น ก่อนจะถึงตัวปราสาท ที่นี่เป็นสถานที่สำคัญ

ของเมืองพระตะบองเพราะคนเขมรเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการบนบานอย่างมาก ชาวเขมรมีความเชื่อว่า ไม่ว่าจะ

บนบานที่ใดในดินแดนเขมรมาก็ตาม มาที่นี่ก็สามารถแก้บนทั้งหมดได้

Loading

รีวิว2024-01 เดินทาง5-7 มกราคม 67นครวัด 3วัน2คืน

ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ร่วมเดินทาง ท่องเที่ยวกัมพูชา นครวัด ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 67 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสในการดูแลทริปอื่นๆ อีกต่อๆไป ณ โอกาสนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใด กราบขออภัย มา ณ ที่นี้

ขอบพระคุณครับ #ฟาฟาทราเวล

Loading

รีวิว2023-12-31-ทริปเขมร VVIP เดินทาง 8 ท่าน 31ธันวาคม 66-4มกราคม 67

รีวิวทริป ที่ให้บริการโดยทีมงาน ฟาฟา ทราเวล ตลอดการเดินทาง 5วัน4คืน สุดพิเศษ

วันที่สาม🌈 🇰🇭
02/01/2557

អរុណសួស្តី (อรุณซัวสเดย)

✅06:00 อรุณสวัสดิ์ครับผม

✅07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงเเรมที่พัก

✅ 08.00 ออกเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี อยู่ห่างจากเสียมเรียบราว 30 กม. ใช้ระยะเวลาเดินทาง ด้วยรถประมาณ 1 ชั่วโมง

✅09.00-10.00 น.

🛕ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในกัมพูชา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ อัชญวราหะ ในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 4

ท่านเดินทางสู่เมือง Angor Thom

✅ 11.00น.

🛕ปราสาทตาพรหม – โบราณสถานแห่งนี้ ยังได้เคยถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลิวูดเรื่องดัง Lara Croft: Tomb Raider

✅เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่นบริเวณ Angor Thom

✅บ่าย

ไฮไลท์ที่สำคัญของทริป นครวัด

 🛕 นครธม 

ปราสาทบายน ปราสาทหลักใจกลางเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โด่งดังไป ทั่วโลก

  🛕นครวัดนครวัด

นครวัดเป็นผลของความตั้งใจในการสร้างจักรวาลขึ้นมาไหม่บนโลกด้วยหินสลัก มณเฑียรกลางเป็น ตัวแทนของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของทวยเทพตามคติความเชื่อของชาวฮินดู ภาพเทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

 • ตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่ต้องการท่องราตรี ที่ Pub Street เสียมเรียบ สามารถเที่ยวชมถนนกลางคืน (ลูกค้าชำระเอง) การเดินทางใช้

รถสามล้อเครื่องในการเดินทางจากโรงแรม แนะนำให้นำนามบัตรโรงแรมคิตต่อไปด้วยเพื่อใช้แจ้งแก่ รถสามล้อ

ค่าบริการสามล้อ – 3USD หรือ 100 บาทต่อคัน นั่งได้ 4 ท่าน.

❗️โปรแกรมวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับ❗️

🥰จากใจทีมงานฟาฟาทราเวลครับ

ฟาฟาทราเวล จุมเรี๊ยบซัว🙏🇰🇭

Loading

A01-02-KHM เสน่ห์กัมพูชา นครวัด บัตดอมบอง 4วัน3คืน พัก4ดาว อาหารครบ เดินทางได้ทันที

เที่ยวเมืองพระตะบอง นครวัด เสียมราฐ เดินทางจากด่านคลองลึก อรัญประเทศ

ด่านคลองลึก-ข้ามด่าน-อาหารกลางวัน-พระตะบอง – ศาลากลางในสมัย ร5 -วัดช้างเผือก ปราสาทบาบัน

โตนเลสาป -Pub Street-ปราสาทบันทายศรี  ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม ปราสาทนครวัด พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ การแสดงนางอัปสร  องค์เจ็คองจอม ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINEID-Header.014-1024x186.jpg

Loading

ทัวร์นครวัด 3วัน2คืน รถตู้

ซัวสะเดยเสียมเรียบ 🇰🇭ทัวร์ขะแมร์ สายสัมพันธ์มิตรภาพ  นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

เที่ยวสนุก ปลอดภัย อาหารเลิศรส ที่พักระดับ 4ดาวเต็ม ไกด์ดูแลดี 

💥ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP จากกรุงเทพฯ พร้อมเปลี่ยนรถที่ด่านกัมพูชา (รถกัมพูชาใช้รถ รถมินิโค้ช 20 ที่นั่ง)

💥จุดรับส่ง ปตท วิภาวดี ราบ 1 

ไฮไลต์จัดเต็ม คุ้มค่า 

✅ชม นครวัด นครวัด เป็นหมู่ปราสาทในประเทศกัมพูชาและเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

✅ชม นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ 

✅สัมผัส โอบกอดด้วยรักจากพฤกษา “ปราสาทตาพรหม”นครที่ยิ่งใหญ่ เสียมเรียบ กัมพูชา

✅ชม รอยยิ้มปราสาทบายนที่มีอายุนานนับเกือบพันปี

✅“ปราสาทบันทายสรี” ปราสาทหินทรายที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในขะแมร์ พร้อมชม รูปสลักนางอัปสรา ที่จะจ้องมองคุณอย่างงดงาม

✅ทะเลสาปโตนเล อันยิ่งใหญ่ 

✅ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน Pub Street อันเลื่องชื่อ เมืองเสียมราฐ

✅อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมการแสดงระบำอัปสรา

ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 💥ราคา 9,900 บาท/ท่าน รวมทุกอย่างแล้ว

กรุ๊ป Size 16 ท่าน รถตู้ 2 คัน พร้อมไกด์ไทยดูแล ( 12 ท่านออกเดินทาง)

รร ที่พัก Angkor holiday hotel หรือ Royal crown hotel & spa siem reap หรือเทียบเท่า 2 คืน

รอบการเดินทาง

⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร

📞02-5125568

LINE ID: FAFATRAVEL  และ  @FAFATRAVEL

ADD LINE : https://lin.ee/ZJ2y86w

เข้าไลน์เพื่อติดตาม  : http://bit.ly/3M5N1LW

ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพ

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่

1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

ในราคาพิเศษ สอบถามโปรแกรมทัวร์ได้แล้ววันนี้

โปรแกรมใหม่ล่าสุด 3 วัน 2 คืน เที่ยวเสียมราฐ จาก กรุงเทพฯ พร้อมให้บริการ

ในราคาเพียง 9,900 บาท/ท่าน รวมทุกอย่าง เที่ยวคุ้ม เดินทางสะดวกมีไกด์บริการ โปรแกรมการเดินทาง https://bit.ly/3aSAZVT

✳️เที่ยวนครวัด เมืองมรดกโลก มหัศจรรย์แห่งกัมพูชา

✳️เที่ยวปราสาทบายน บันทายศรี และ ปราสาทตาพรหม 

✳️ล่องทะเลสาปน้ำจืด โตนเลสาป

✳️พักสบายๆ ด้วยที่พักระดับ 4ดาวสองคืน

✳️ไกด์ท้องถิ่นเขมร ใส่ใจในบริการ ใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง

✳️หัวหน้าทัวร์ไทยใส่ใจในบริการ (สำหรับกรุ๊ปตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ)

✳️จัดสรรการเดินทางด้วย พาหนะตามขนาดกรุ๊ป
8 ท่านรถตู้ VIP จาก กทม. และใช้มินิโคช ให้บริการ
8-16 ท่านรถตู้ VIP จาก กทม. และใช้มินิโคช ให้บริการ
24++ ใช้รถบัสให้บริการจากกัมพูชาและฝั่งไทย

✳️อาหารอร่อย พร้อมมื้อบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมการแสดงร่ายรำจากเขมร ให้ชม

ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 9,900 บาท ครบ8 ท่านการันตี เดินทางได้ทันที

LINE ID. FAFATRAVEL
Email: service@softwarefly.com

ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพ
บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINEID-Header.014-1024x186.jpg

ทีมงานฟาฟา ทราเวล ให้บริการเอง ไม่ส่งต่อ รับรองคุ้มค่า สนุกแน่นอน เดินทางด้วยรถตู้ VIP จากกรุงเทพฯ-อรัญฯ สบายๆ ไม่เหนื่อย สนใจโปรแกรมสามารถสอบถามและขอโปรแกรมทัวร์ได้

ซัวสะเดย  3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม สุดยอดทริปแห่งปี ออกเดินทางได้ทุกอาทิตย์ ในราคาเพียง 9,900 บาท/ท่าน พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

ไฮไลท์ทัวร์
✅ คล่องตัวกรุ๊ปไม่ใหญ่
✅ ไกด์กัมพูชาพูดไทยได้ พร้อมหัวหน้าทัวร์มากความรู้คอยให้บริการ
✅ ที่พักดี พัก Angkor Holiday Hotel หรือเทียบเท่า 2 คืน
✅ เที่ยวคุ้มค่า ถ่ายรูปสวย พร้อมไกด์ให้ความรู้สถานที่ ในทุกจุดที่เยี่ยมชม
✅ อาหารครบ อิ่มอร่อย มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย พร้อมบุฟเฟ่ สุดอร่อย ร้าน Tonle Sap
✅ เมืองมรดกโลก “นครวัด” สิ่งอัศจรรย์ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตา ของท่านเอง พร้อมรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมา
✅ ปราสาทนครวัด อันเลื่องชื่อ ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน ปราสาทบันทายศรี
✅ ล่องเรือ โตนเลสาป แม่น้ำแห่งชีวิตของชาวเสียมเรียบ
✅ เที่ยวเมืองเสียมเรียบ ชมตลาดซาจ๊ะ ชมเมือง ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม

คุ้มค่า ราคานี้รวมค่า Angkor-Pass

พร้อมเดินทางแล้ววันนี้ สนใจจองและขอข้อมูล
โทร 0891094455/ 0958165225 / 025125568

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

วันแรก🌈

✅️ 05:30 จุดนัดพบนครชัยแอร์

✅️ 06:00 นำคณะออกเดินทางสู่พรมแดนอ่าวลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้วเพื่อข้ามเเดนไปฝั่งกัมพูชา

✅️ 07:00 บริการอาหารเช้าระหว่างทาง ร้าน ตั๊กม๊อ ร้านก๋วยจั๊บชื่อดังของเมืองแปดริ้ว ข้าวหมูกรอบ กระเพาะปลา

✅️ 09:30 คณะเดินทางถึงด่านพรมเเดน อ.อรัญประเทศ เเละแจกใบ ตม.สำหรับข้ามแดนกัมพูชา

✅️ 10:00 ทำเรื่องผ่านเเดนกัมพูชา เเละมีเจ้หน้าที่กัมพูชารอต้อนรับ อยู่ฝั่งกัมพูชา

✅️ 11:30 นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่นระหว่างการเดินทาง หลังจากทานอาหารเสร็จเเล้วออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ใช้เวลา 1:30 ชม.

✅️ 15:00 นำคณะเที่ยวชม โตนเลสาบทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียร์อาคเนย์และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโตเลสาบ

✅️ 18:00 นำคณะรับปรทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

✅️ 19:30 นำคณะเข้าโรเเรมที่พัก แงกอ ฮอลิเดย์ (Angkor holday)และพักผ่อนตามอัธยาศัย

✴️วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศเเละความหมาสมครับ✴️

😍จากใจไกด์หน้ามนคนยโสครับ


ฟาฟาทราเวล จุมเรี๊ยบซัว🇰🇭

วันที่สอง🌈 🇰🇭

✅06:00 อรุณสวัสดิ์ครับผม

✅07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงเเรมที่พัก

08:00 นำคณะออกเดินทางไปปราสาทบายน ชมความงามศิลปะตั้งเเต่สมัยโบราณของกัมพูชา ที่มีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่น

✅09:30 นำคณะเที่ยวชมปราสาทตาพรหมที่มีลักษณะโดดเด่นอีกที่ไม่เเพ้กัน จุดไฮไลท์คือมีต้นไม้ ที่เรียกันว่า Toom rider

✅12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่นของเมืองเสียมราฐ

✅13:00 นำคณะเที่ยวชมปราสมบันทายศรี ที่มีลักษณะลวดลายศิลปะที่โดดเด่นชัดเจน เเละสวยงามมาก

✅15:00 นำคณะเที่ยวชมปราสาทนครวัด1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พร้อมกับถ่ายรูปวิวสวยงามงามเย็นครับ

✅18:00รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านท้องถิ่น

✅20:00 พักผ่อนตามอัธยาศัยครับ

❗️โปรแกรมวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับ❗️

🥰จากใจทีมงานฟาฟาทราเวลครับ


ฟาฟาทราเวล จุมเรี๊ยบซัว🙏🇰🇭

วันที่สาม🌈

✅️ 06:00 อรุณซัวสเดย

✅️ 07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงเเรมที่พัก

✅️ 08:30 เช็คเอ้าออกจากโรงเเรมที่พัก

✅️ 09:00 นำคณะเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพ การเเกะสลักพระจากไม้ ปูน เเละร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

✅️ 10:30 นำคณะเเวะซื้อ ของฝากที่ตลาดซาจ๊ะ เสื้อผ้าท้องถิ่น ปลาแห้งจากโตนเลสาบพร้อมอื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย

✅️11:30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่น

✅️12:30 ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนอรัญประเทศ(ปอยเปต)

✅️15:00 ถึงด่านพรมแดนอรัญประเทศ
(ปอยเปต)

✅️20:00 เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

📍 โปรแกรมวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับ

🥰จากใจของพวกเราทีมงานฟาฟาทราเวลครับ

Loading

A02-KHM-Bangkok Angkor Wat Tour 3 Days 2 Nights Private Trip Package (Private) +with Transport from Bangkok + Meals+Accommodation + Local Guide

Historical and cultural Cambodia Travel Package. Bangkok to Angkor Wat Tour 3 Days 2 Nights from Bangkok

SiemReap-1DAYFULL-3D2N-ENG-Version-2023

* Price varies by group size Contact : service@softwarefly.com

@WhatsApp

+66 958165225

+ 66 891094455

Loading

A00-04-KHM-ทัวร์เสียมเรียบ 6วัน5คืน สำหรับกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป

เสียมราฐ เปิดประตูสุรินทร์สู่อาเซียน ทริปพิเศษเส้นทางใหม่ ในราคาเพียง กรุณาสอบถาม บาท/ท่าน

มุ่งหน้าไปสู่เมืองมรดกโลก นครวัต นครธม

โปรแกรมทัวร์และราคาโปรดสอบถาม สำหรับกรุ๊ปปิด

Loading

Private Tour from Bangkok to Angkor Wat, Siem Reap (2 Nights)

Experience a personalized journey to the magnificent Angkor Wat in Siem Reap with our private tour. Enjoy the convenience of round-trip hotel transfers from Bangkok and explore the wonders of Cambodia with your own private group, vehicle, and guide.

Details:

 • Private Group: Tailored for your exclusive group.
 • Private Vehicle: Comfortable and air-conditioned transportation for your journey.
 • Private Guide: Expert guide to enhance your travel experience.
 • Starting from 8 Travelers: Ideal for small groups, families, or friends.

tinerary Highlights:

Day 1: Departure from Bangkok and Arrival in Siem Reap

 • Morning: Hotel pick-up and transfer from Bangkok to Siem Reap. (Breakfast for 30 minutes).
 • Afternoon: Check-in at your hotel in Siem Reap.
 • Evening:

Arrive in Siem Reap.Lunch service

Boat ride on Tonle Sap.

Make entry passes for Angkor Wat.

Watch the sunset at Phnom Bakheng Temple.

Dinner: Enjoy an international buffet dinner along with a traditional Apsara dance performance.

Day 2: Explore Angkor Wat and Angkor Thom (B/L/D)

Visit Banteay Srei / Ta Prohm Temple / Bayon Temple / Angkor Wat

Day 3: Departure from Siem Reap

 • Morning: Free time for last-minute shopping or exploring.
 • Afternoon: Transfer back to Bangkok.

Loading

ทัวร์นครวัด พนมกุเลน 3วัน2คืน เริ่มจากกรุงเทพฯ รถตู้

โปรแกรมใหม่ล่าสุด พร้อมให้บริการแบบกรุ๊ปส่วนตัว แพ็คเก็จ เที่ยวนครวัด พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้นเดินทาง 8 ท่าน

โปรแกรมนครวัด นครธม พนมกุเลน 3วัน2คืน รถตู้ https://bit.ly/3yR4KCb

โปรแกรมท่องเที่ยว นครวัด นครธม พนมกุเลน

วันที่ 1

06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถตู้ ณ จุดนัดหมาย (แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 • เดินทางออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว เพื่อไปยังด่านชายแดนคลองลึก อรัญประเทศ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการเดินทาง

08.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า ณ จุดพักรถ (ชำระเงินตามอัธยาศัย)

 • แวะพักรถระหว่างทางเพื่อรับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนก่อนเดินทางต่อ

09.00 น. ถึงด่านคลองลึก อรัญประเทศ

 • ทำการข้ามแดนสู่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ดำเนินการผ่านด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

09.30 น. ข้ามด่านสู่ปอยเปต กัมพูชา

 • รถและไกด์จากกัมพูชารอรับทุกท่านที่ด่านปอยเปต และออกเดินทางสู่เมืองเสียมราฐ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองศรีโสพล

 • แวะพักทานอาหารกลางวันในเมืองศรีโสพล เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางไปเสียมราฐ ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองและพักผ่อนเล็กน้อย

14.00 น. เดินทางถึงเสียมราฐ เช็คอินเข้าที่พัก

 • เมื่อถึงเสียมราฐ ทุกท่านจะได้เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนเล็กน้อยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเที่ยวต่อในช่วงบ่าย

15.00 น. ล่องเรือทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาป

 • โตนเลสาปเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสำคัญทางด้านชีวภาพและเศรษฐกิจของกัมพูชา ล่องเรือชมวิวธรรมชาติ หมู่บ้านลอยน้ำ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้

17.00 น. ชมพระอาทิตย์ตกที่ปราสาทพนมบาเค็ง

 • ปราสาทพนมบาเค็ง (Phnom Bakheng) เป็นปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ใกล้กับนครวัด สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่ 1 การเดินทางขึ้นเนินเขาเพื่อชมปราสาทและวิวทิวทัศน์ของนครวัดและพื้นที่โดยรอบเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดินที่นี่ นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเสียมราฐและปราสาทที่อยู่รอบ ๆ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ และการแสดงนางอัปสรา

 • หลังจากกลับจากการชมพระอาทิตย์ตก ทุกท่านจะได้ทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งจะมีการแสดงนางอัปสราอันเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชา ทำให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกัมพูชาอย่างใกล้ชิด

ค่ำ กลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงและทานอาหารค่ำ ทุกท่านสามารถกลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางสู่ปราสาทบันทายศรี

 • ปราสาทบันทายศรี (Banteay Srei) หรือที่เรียกกันว่า “ปราสาทหญิง” สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 ปราสาทนี้มีความโดดเด่นที่การแกะสลักหินทรายสีชมพูอันละเอียดอ่อน เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของศิลปะและสถาปัตยกรรมขอม

10.30 น. เยี่ยมชมนครธม

 • นครธม (Angkor Thom) เป็นเมืองหลวงสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรขอม ประกอบด้วยประตูเมืองอันใหญ่โตและปราสาทต่างๆที่งดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

11.00 น. เยี่ยมชมปราสาทตาพรหม

 • ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นหนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในนครธม ปราสาทนี้ถูกปล่อยให้ต้นไม้ใหญ่ครอบคลุมและรากไม้แทรกซึมผ่านกำแพงหิน ทำให้บรรยากาศดูมีเสน่ห์และลึกลับ เป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “Lara Croft: Tomb Raider”

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 • แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ระบุชื่อร้านตามสะดวก)

14.00 น. เยี่ยมชมปราสาทบายน

 • ปราสาทบายน (Bayon) เป็นหนึ่งในปราสาทหลักในนครธม มีชื่อเสียงจากภาพสลักใบหน้าขนาดใหญ่บนยอดปราสาทกว่า 200 ใบหน้า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

16.00 น. เยี่ยมชมนครวัด

 • นครวัด (Angkor Wat) เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ปราสาทนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมรอบๆปราสาทและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปะของอาณาจักรขอม

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ระบุชื่อร้านตามสะดวก)

20.00 น. กลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • หลังจากทานอาหารเย็น ทุกท่านสามารถกลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันนี้

08.00 น. ออกเดินทางไปยอดเขาพนมกุเลน

 • พนมกุเลน (Phnom Kulen) เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พนมกุเลนเป็นที่ตั้งของพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมศิวะลึงค์พันองค์ (1000 Lingas) ที่สลักอยู่บนหินในแม่น้ำ รวมถึงน้ำตกพนมกุเลนที่มีน้ำใสไหลเย็นและศักดิ์สิทธิ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 • แวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำพนมกุเลน เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติและอาหารพื้นเมือง

14.00 น. เดินทางกลับสู่ด่านปอยเปต

 • ออกเดินทางจากพนมกุเลนกลับสู่ด่านปอยเปต ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการเดินทาง

17.00 น. ถึงด่านปอยเปต ข้ามด่านสู่ประเทศไทย

 • ทำการข้ามด่านกลับสู่ประเทศไทย ดำเนินการผ่านด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

17.30 น. อิสระซื้อของที่ 7-11 ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • หลังจากข้ามด่าน ทุกท่านสามารถแวะซื้อของที่ 7-11 เพื่อเตรียมของใช้หรือของฝากก่อนเดินทางกลับ

18.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการเดินทาง

21.00 น. ถึงจุดหมายปลายทางในกรุงเทพฯ

 • เดินทางถึงจุดหมายปลายทางในกรุงเทพฯ (จุดนัดหมายเดิม) โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กรุณาเตรียมพาสปอร์ตและเอกสารการเดินทางให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการข้ามแดน

พร้อมเดินทางแล้ววันนี้ สนใจจองและขอข้อมูล
โทร 0891094455/ 0958165225 / 025125568

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

Loading

ทัวร์นครวัด นครธม พนมเปญ 3วัน2คืน รับส่งสนามบินเสียมราฐ ราคาเริ่มต้น 8,900 บาทไม่รวมตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย

ทัวร์นคร วัดนครธม ทัวร์นครวัด นครธม 3วัน 2คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ เที่ยวนครวัด บายน ตาพรหม บันทายศรี โตนเลสาป ระบำนางอัปสา บุฟเฟต์นานาชาติ กรุ๊ป16 ท่านขึ้นไป

ทัวร์นครวัด 3วัน2คืน รับส่งสนามบินเสียมราฐแห่งใหม่ ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน https://bit.ly/45eT9Jv

สบายๆ เที่ยวเต็มอิ่ม สุดคุ้มพัก4ดาว อาหารครบทุกมื้อ

@kengkoodddd #สายมูเขมร #ปราสาทตาพรม #เสียมเรียบเขมร #combodia #นครวัดกัมพูชา ♬ Beyonce – AMARNI

ไฮไลท์ทัวร์
✅ คล่องตัวกรุ๊ปไม่ใหญ่
✅ ไกด์กัมพูชาพูดไทยได้
✅ ที่พักดี พัก Angkor Holiday Hotel
✅ เที่ยวคุ้มค่า ถ่ายรูปสวย พร้อมไกด์ให้ความรู้สถานที่ ในทุกจุดที่เยี่ยมชม
✅ อาหารครบ อิ่มอร่อย มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย พร้อมบุฟเฟ่ สุดอร่อย ร้าน Tonle Sap
✅ เมืองมรดกโลก “นครวัด” สิ่งอัศจรรย์ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตา ของท่านเอง พร้อมรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมา
✅ ปราสาทนครวัด อันเลื่องชื่อ ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน ปราสาทบันทายศรี
✅ ล่องเรือ โตนเลสาป แม่น้ำแห่งชีวิตของชาวเสียมเรียบ
✅ เที่ยวเมืองเสียมเรียบ ชมตลาดซาจ๊ะ ชมเมือง ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม

พร้อมเดินทางแล้ววันนี้ สนใจจองและขอข้อมูล
โทร 0891094455/ 0958165225 / 025125568

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

Loading