รีวิว2024-01 เดินทาง5-7 มกราคม 67นครวัด 3วัน2คืน

ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ร่วมเดินทาง ท่องเที่ยวกัมพูชา นครวัด ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 67 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสในการดูแลทริปอื่นๆ อีกต่อๆไป ณ โอกาสนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใด กราบขออภัย มา ณ ที่นี้

ขอบพระคุณครับ #ฟาฟาทราเวล

Loading