A04-ทัวร์อินเดีย- พักวัด 10วัน9คืน เน้นแสวงบุญ ปฏิบัติธรรม 6-15 กุมภาพันธ์ 2567 (รับเพิ่ม)

ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ๔ สังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน บินตรงลงพุทธคยา ไปและกลับ

ณ ดินแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน สถานที่องค์บรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

สถานที่ ประสูติ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน
พร้อมเยือน ร่วมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลให้กับชีวิต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 เวียนเทียน แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทอดผ้าป่า ปฏิบัติบูชามากมาย

โดยทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานที่พักระดับมาตรฐาน มาตรฐาน ฟาฟา ทราเวล

Loading