Ajanta-Ellora-Mumbai

ทัวร์ Ajanta-Ellora-Mumbai ชมถ้ำมรดกโลก และสักการะพระพิฆเนศเมืองปูเน่และมุมไบ พร้อมเที่ยวมหานครมุมไบ ช้อปปิ้งผ้าซาหรี่ สินค้าอินเดียมากมาย บินการบินไทย +บินภายใน1 เที่ยวบิน

✅ฟรี E-visa เข้าอินเดีย 30 วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

ขอแนะนำพระวิทยากรให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น ในทริปอชันต้า เอลโรล่า ระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ.67 และในทุกๆรอบที่ทางบริษัทได้นิมนต์พระอาจารย์ในการบรรยายข้อมูลถ้ำ

ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ สิทธิโชค สิทธชโย พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ที่ให้ความอนุเคราะห์ บรรยายข้อมูลตามคำกราบนิมนต์ จากบริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) ท่านมีความเชี่ยวชาญและข้อมูลอันลึกซึ้งในถ้ำอชันต้าและเอลโรล่า ถือได้ว่าคณะเดินทางจะได้รับข้อมูล เกี่ยวกับถ้ำในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย ทีมงานฟาฟาทราเวล #ทัวร์อชันต้า #ทัวร์อินเดีย

🌟 พิเศษ! เดินทางพร้อมสำรวจถ้ำอชันต้าและอื่นๆในอินเดีย 🌟

🏨 พักผ่อนสบายในโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมไกด์มากประสบการณ์ และพระวิทยากรที่จะนำท่านไปสัมผัสเรื่องราวของถ้ำอย่างลึกซึ้ง

📅 ตารางการเดินทาง: https://bit.ly/3Toc9RR (ลิงค์ต้นฉบับ)

💸 ราคาพิเศษ: ตอนนี้เปิดให้จองเพียง 37,900 บาท/ท่าน (จากราคาปกติ 41,900 บาท)

🌟 บินด้วยการบินไทย ไป-กลับ พร้อมบินภายใน 1 รอบบินสู่ออรังกาบัด

🌟 จำกัดเพียง 24 ท่านเท่านั้น!

🌍 สำรวจมากกว่าถ้ำอชันต้า:

🌟 ถ้ำแอลโรล่า: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของถ้ำอีกหนึ่งแห่งที่มีชื่อเสียง

🌟 เมืองปูเน่: ชมเทวาลัยพระพิฆเนศวรดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไวคณาปิติและสัมผัสความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง

🌟 เมืองมุมไบแบบอันซีน: สำรวจมุมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนในเมืองแห่งนี้

🎨 ชื่นชมศิลปะและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนผ่านถ้ำอชันต้าและจุดหมายปลายทางอื่นๆ

#ถ้ำอชันต้า #ทัวร์อินเดีย #มรดกโลก #ศิลปะอินเดีย #ท่องเที่ยว

⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร

📞02-5125568  ,  0891094455 , 0958165225

LINE ID: FAFATRAVEL  และ  @FAFATRAVEL

✳️เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-เดลี และ มุมไบ-กรุงเทพ สายการบินไทย ชั้นประหยัด

✳️เที่ยวบินภายใน เดลี-ออรังกาบัด น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

✳️พักโรงแรม4ดาว เมือง ออรังกาบัด 2 คืน เมืองปูเน่1คืน และ เมืองมุมไบ 1 คืน

✳️ถ้ำอชันตา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมความงดงามและอลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยถ้ำ 28 ถ้ำ มีอายุกว่า 2,000 ปี 

✳️ชมความอัศจรรย์ แรงศรัทธา 3 ศาสนา  ถ้ำเอลโลล่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้พร้อมกับหมู่ถ้ำอชันตา เมื่อปีพุทธศักราช 2526 ฮินดู พุทธศาสนา และ เชน 

✳️เที่ยวเมืองปูเน่ พร้อมเข้าสักการะ พระพิฆเนศเมืองปูเน่ ที่สำคัญของเมือง อาทิเช่น องค์Dagdusheth เมืองปูเน่

✳️เที่ยวเมืองมุมไบ ช้อปปิ้งของฝากมากมายก่อนเดินทางกลับ พร้อมเข้าชมวัดฮินดูที่สำคัญ วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ

ทั้งหมดนี้ เริ่มเดินทางได้เดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2566

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINEID-Header.014-1024x186.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ qr-code-fafatravel.png

เที่ยวบิน ขาไป :สุวรรณภูมิฯ-เดลี : 07.00 – 09.50 ระยะเวลา 04h25m TG323

เที่ยวบินภายในประเทศ : เดลี-ออรังกาบัด : 16.40 – 18.35 ระยะเวลา 02h05m 6E 5603

เที่ยวบินขากลับ : มุมไบ-สุวรรณภูมิฯ: 23.20 – 05.05 ระยะเวลา 04h15m TG318 

วันที่โปรแกรมท่องเที่ยวอาหารเช้า/กลางวัน/เย็นที่พัก
  Day 1กรุงเทพฯ – เดลี – ออกรังกาบัด 🍽   ( – / – / เย็น )
พักโรงแรมออรังกาบัด รร ระดับ4ดาว เมืองออกรังกาบัด Hotel VITS หรือเทียบเท่า
4.30นัดหมายจุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ (จุดนัดพบ ประตู 9 ) ชั้น4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทาง พร้อมแนะนำการเช็คอินให้กับทุกท่าน เที่ยวบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ-เดลี TG323 น้ำหนักสัมภาระสำหรับขาไปอยู่ที่ 20 กิโลกรัม 1 กระเป๋า เนื่องจากจะมีการต่อเครื่องบินภายในประเทศ ที่สนามบินปลายทาง ไม่เช่นนั้นท่านจะมีค่าปรับน้ำหนักสัมภาระในเที่ยวบินภายในประเทศ 
07.00-09.50เที่ยวบิน สุวรรณภูมิฯ-เดลี : 07.00 – 09.50 ระยะเวลา 04h25m TG323
มีบริการอาหารบนเครื่องบิน น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม เนื่องจากต้องบินภายในจำกัดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
10.00ถึงสนามบินปลายทางประเทศอินเดีย เวลาประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง หัวหน้าทัวร์ผู้ดูแลคณะ พาทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
เที่ยง-14.00อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน ณ โซน สนามบิน เพื่อรอการเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ
16.40 – 18.35 เดลี-ออรังกาบัด : ระยะเวลา 02h05m 6E 5603
เข้าสู่ที่พักเมืองออรังกาบัด
เย็นรับประทานอาหารกลางเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลี-ออกรังกาบัด** บินภายในประเทศสายการบินอิสระ🍽รร ระดับ4ดาว เมืองออกรังกาบัดHotel VITS หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ถ้ำอชันต้า เต็มวัน🍽🍽🍽รร ระดับ4ดาว เมืองออกรังกาบัดHotel VITS หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ถ้ำเอลโลร่า ครึ่งวัน – เดินทางสู่เมืองปูเน่🍽🍽🍽รร ระดับ 4ดาว เมืองปูเน่Hotel HHI Vimannagarหรือเทียบเท่า
วันที่ 4ปูเน่-ดั๊กดูเศรษฐ์-มุมไบ🍽🍽🍽รร ระดับ 4 ดาวเมืองมุมไบHotel Kohinoor Continental  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5องค์สิทธิวินายัก- มหาวิหาร Babulnath-MahaLaxi ประตูเมืองมุมไบ ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก เดินทางกลับไทย🍽🍽🍽
วันที่ 6ถึงไทย สนามบินสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์ของการเดินทาง : Hi-Light Trip

  • ✴นำพาทุกท่านสู่เส้นทางมหัศจรรย์ ของการจาริกแสวงบุญ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถ้ำอชันต้า และถ้ำแอลโลร่า จนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ที่เราทุกคนต้องไปสักการะสักครั้งในชีวิต
  • ✴เดินทางสบายๆ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย และ ต่อเครื่องสู่เมืองออรังกาบัด แบบไม่เหนื่อย
  • ✴เที่ยวคุ้มจบในทริป เที่ยวเมืองปูเน่ พร้อมสักการะบูชาเมืองปูเน่ จุดกำเนิดองค์พระพิฆเณศ ทั้งองค์ศรีมยุเรศวร-จินตมณี
  • ✴สักการะองค์พระพิฆเณศ ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเณศที่เชื่อว่าเป็นองค์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
  • ✴พิเศษ สักการะองค์พระพิฆเณศสิทธิวินายัก อันเลื่องชื่อของเมืองมุมไบและระดับโลก
  • ✴และช้อปปิ้งสินค้ามากมาย จากอินเดีย เมืองมุมไบก่อนเดินทางกลับไทย

** ติดต่อขอโปรแกรมการเดินทางได้แล้ววันนี้ ***

Loading