“กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

❝ .. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอ
สังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมเป็นธรรมดา
พวกเธอจงยังความไม่ประมาท
ให้ถึงพร้อม…❞

🇮🇳🇮🇳🇮🇳นมัสเต🇮🇳🇮🇳🇮🇳🙏🏻”กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

เส้นทางจาริกแสวงบุญ ณ เมืองกุสินารา หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ซึ่งจุดแสวงบุญที่สำคัญ และมีกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ผู้จาริกแสวงบุญได้กราบไหว้ สวดมนต์ เจริญสติกรรมฐาน และเป็นจุดที่ได้เตือนตัวเองว่า สังชารทั้งหลายมีความเสื่อมไป พระพุทธองค์ได้ทิ้งธรรมะ ข้อสุดท้ายไว้ ณ เมืองนี้ นั่นคือ “ลมหายใจ” ท่านได้ทิ้งข้อธรรมให้เราไว้พิจารณา ณ สาลวโนทยาน ก่อนที่พระองค์ท่านจะดับขันธปรินิพพาน ณ ที่นี้ เพื่อให้เราตระหนัก ให้เราอยู่กับลมหายใจ สิ่งที่มีค่าที่สุดของเราคือ ลมหายใจ เข้า-ออก มีลมหายใจเข้า ไม่มีลมหายใจออก …ก็หมดลมหายใจ เราควรพิจารณาอยู่เป็นนิจ พร้อมตั้งจิตให้อยู่กับ กุศลผลบุญ ทุกเสี้ยววินาทีที่เราหายใจ ก่อนที่วันนั้น วันที่เราจะไม่มีลมหายใจ

✳️ภายในสาลวโนทยาน จะมีพระพุทธปรินิพพาน ที่เป็นสิ่งแสดงถึงพระพุทธองค์ให้ผู้จาริกแสวงบุญ ในแต่ละคณะ ร่วมกันกราบไหว้ น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า และร่วมกันถวายผ้าห่มสักการะ ณ สถานที่แห่งนี้

✳️ถัดจากสาลวโนทยาน เดินทางไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

ฟาฟา ทราเวลขอเรียนทุกท่านที่มีจิตศรัทธา และพร้อมที่จะเจริญรอยตาม เส้นทางแห่งศรัทธา ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สามารถร่วมเดินทางไปกับเรา ฟาฟา ทราเวล

🌈🌈อย่ารอโชคชะตา อย่ารอวาสนา เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร
เดินทาง กับทริปพิเศษ “เติมเต็มพลังบุญ ให้อาหารใจ กับฟาฟาทราเวล พักผ่อนไปกับเราแบบสนุกสนาน และเต็มอิ่ม”👍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล 
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

Loading