ทัวร์อินโดนิเซีย – ทัวร์บาหลี – บุโรพุธโธ – 5 วัน 4 คืน GA002

ทัวร์อินโดนิเซีย – ทัวร์บาหลี – บุโรพุธโธ

5 วัน 4 คืน บิน Garuda Indonesia

ga002-ads

20 – 24 ตุลาคม 2559

10 – 14 ธันวาคม 2559 

30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560

เริ่มต้น 30,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บาหลี – บุโรพุธโธ – 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรม : GA002 สายการบิน : Garuda Indonesia
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
วันเดินทาง : 20 – 24 ตุลาคม 2559

อัตราค่าบริการ  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้อง

ละ 2 ท่าน

เด็กเสริมเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่

ค่าพักเดี่ยว
กันยายน : 7-11/23-27 30,999 30,999 29,999 7,000
ตุลาคม  : 20-24 วันปิยะ  31,999 31,999  30,999  8,000  
พฤศจิกายน : 12-16/23-27 30,999  30,999  29,999  7,000  
ธันวาคม : 10-14 วันรัฐธรรมนูญ 31,999 31,999 31,999 8,000
ธันวาคม-มกราคม 30 ธ.ค 59 -03 ม.ค. 60 35,999 35,999 35,999 8,000

[su_button url= “http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/GA002-GA5-SEP-DEC-2016.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]


สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 8,093 total views,  4 views today

ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – SHOPPING 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – SHOPPING

3 วัน 2 คืน บิน Cathay Pacific

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – SHOPPING 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม : HKG003 สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
วันเดินทาง : 16-18 ก.ค. // 12-14 ส.ค. // 03-05 ก.ย. // 08-10 ต.ค // 21-23 ต.ค. // 03-05 ธ.ค. // 10-12 ธ.ค. 59

hkg003cx

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
8-10 ตุลาคม 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 16,900 /ท่าน  15,900 /ท่าน  14,900 /ท่าน  4,900.-
21– 23 ต.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX617 21.25-23.15)

21,900/ท่าน  20,900/ท่าน  19,900/ท่าน 4,900.-
03 – 05 ธ.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX617 21.25-23.15)

21,900/ท่าน  20,900/ท่าน  19,900/ท่าน 4,900.-
10 – 12 ธ.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.00-23.55)

21,900/ท่าน   20,900/ท่าน   19,900/ท่าน 4,900.-

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/HKG003-cx.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]


สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 6,990 total views,  6 views today

ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – ดิสนีแลนด์ HKG001

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ดิสนีแลนด์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – ดิสนีแลนด์
รหัสโปรแกรม : HKG001 สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
วันเดินทาง : 16-18 ก.ค. // 12-14 ส.ค. // 03-05 ก.ย. // 08-10 ต.ค // 21-23 ต.ค. // 03-05 ธ.ค. // 10-12 ธ.ค. 59

hkg001

 

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
16-18 กรกฎาคม 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 20,900/ท่าน  19,900 /ท่าน  18,900 /ท่าน  4,900.-
12-14 สิงหาคม 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 23,900/ท่าน   22,900/ท่าน   21,900/ท่าน  4,900.-
3-5 กันยายน 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 18,900 /ท่าน  17,900 /ท่าน  16,900 /ท่าน  4,900.-
8-10 ตุลาคม 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.25-00.15)

 18,900 /ท่าน  17,900 /ท่าน  16,900 /ท่าน  4,900.-
21– 23 ต.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX617 21.25-23.15)

23,900/ท่าน  22,900/ท่าน  21,900/ท่าน 4,900.-
03 – 05 ธ.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX617 21.25-23.15)

23,900/ท่าน  22,900/ท่าน  21,900/ท่าน 4,900.-
10 – 12 ธ.ค. 59

(CX616 06.40-10.25

CX709 22.00-23.55)

23,900/ท่าน   22,900/ท่าน   21,900/ท่าน 4,900.-

 

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/HKG001-cx.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]


สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 6,587 total views,  4 views today

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บินภายใน 1 ขา เวียดเจทแอร์ (VJ)

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม ปารีสแห่งอินโดจีนอากาศเย็นตลอดทั้งปีโอบล้อมด้วยหุบเขาสูงแวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน

เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองที่ห้อล้อมไปด้วยทะเลทราย ทั้งทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว

โปรแกรมทัวร์ : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
รหัสโปรแกรม : VN004 สายการบิน : เวียดเจทแอร์ (VJ)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
วันเดินทาง : 12-15 ส.ค. //59 , 22-25 ต.ค.//10 – 13 ธ.ค. 59

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
 22-25 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช  15,900/ท่าน  15,900/ท่าน  14,900/ท่าน 3,500.-
 10 – 13 ธ.ค.  59 วันรัฐธรรมนูญ  16,900/ท่าน  16,900/ท่าน  15,900/ท่าน 3,500.

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/VN004_SGN-DLI-MUINE%20%28VJ%29.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]


 

สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 9,347 total views,  2 views today

ทัวร์ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน บินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน

รหัสโปรแกรม : VN003 สายการบิน : Qatar Airways
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
วันเดินทาง : 22-25ก.ย.//22-25 ต.ค. *วันปิยะ*// 31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค.60

vn003

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
 8 – 11/22-25 ก.ย.59  13,900 /ท่าน  13,900 /ท่าน  12,900 /ท่าน  3,500.-
 10 – 13 พ.ย. 59  13,900 /ท่าน  13,900 /ท่าน  12,900 /ท่าน  3,500.-
 22 – 25 ต.ค. *วันปิยะ*59  14,900 /ท่าน  13,900 /ท่าน  12,900 /ท่าน  3,500.-
 31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60  16,900 /ท่าน  16,900 /ท่าน  15,900 /ท่าน  4,000.-

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/VN003_Hanoi-Sapa4D3N%28QR%29.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]

สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 6,396 total views,  3 views today

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน บิน QATAR AIRWAYS

ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ : ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรม : VN002 สายการบิน : Qatar Airways
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
วันเดินทาง : 22-25ก.ย.//22-25 ต.ค. *วันปิยะ* //31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค.60

รอบการเดินทาง 22-25ก.ย.//22-25 ต.ค. *วันปิยะ* //31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค.60

vn002-d3n

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/VN002_HANOI_HALONG_NINGBIN_OUTTOUR.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
 8 – 11/22-25 ก.ย.59  13,900 /ท่าน  13,900 /ท่าน  12,900 /ท่าน  3,500.-
 22 – 25 ต.ค. *วันปิยะ*59  14,900 /ท่าน  13,900 /ท่าน  12,900 /ท่าน  3,500.-
 31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60  16,900 /ท่าน  15,900 /ท่าน  14,900 /ท่าน  4,000.-

สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 7,299 total views,  2 views today

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน Myanmar Airway (8M)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
รหัสโปรแกรม : RGN002 สายการบิน : Myanmar Airways
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
วันเดินทาง : 23-25 ก.ย. , 23-25/29-31 ต.ค. , 4-6 พ.ย. , 3-5 /10-12 ธ.ค. 59 , 1-3 ม.ค. 60

rgn-8m-ads

04c40066c79faa8fa5f765e08cc7964b-png

เดินทางวันที่ 23-25 ต.ค. (วันปิยะ)

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/rgn-8m.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
กันยายน 59: 23-25

พักโรงแรม 4 ดาว

13,900 /ท่าน 13,900 /ท่าน 12,900 /ท่าน 4,000.-
ตุลาคม 59: 23-25/29-31

พักโรงแรม 4 ดาว

13,900/ท่าน 13,900/ท่าน 12,900/ท่าน 4,000.-
พฤศจิกายน 59:4-6

พักโรงแรม 4 ดาว

13,900/ท่าน 13,900/ท่าน 12,900/ท่าน 4,000.-
ธันวาคม : 3-5 (วันพ่อ) 10-12                               (วันรัฐธรรมนูญ)

พักโรงแรม 4 ดาว

 13,900/ท่าน  13,900/ท่าน  12,900/ท่าน 4,000.-
มกราคม : 1-3

พักโรงแรม 4 ดาว

 14,900/ท่าน  14,900/ท่าน  13,900/ท่าน 4,000.

สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 7,246 total views,  2 views today

ทัวร์ มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway (8M)

มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน

โดยสายการบิน Myanmar Airway (8M)

โปรแกรมทัวร์ : มัณฑะเลย์ มิงกุน
รหัสโปรแกรม : MDL001 สายการบิน : Myanmar Airways
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม

mdl-ads04c40066c79faa8fa5f765e08cc7964b-png

เดินทางวันที่ 22-24 ต.ค. (วันปิยะ)
เดินทางวันที่ 3 – 5 ธ.ค. (วันพ่อ)
เดินทางวันที่ 10 – 12 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

 

ราคาเริ่มต้น  11.900 บาท

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/mdl-8m.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
กันยายน 59 : 08-10,22-24 11,900 /ท่าน 11,900 /ท่าน 10,900 /ท่าน 3,000.-
ตุลาคม  59 : 08-10,22-24 11,900/ท่าน 11,900/ท่าน 10,900/ท่าน 3,000.-
พฤศจิกายน 59: 12-14 11,900/ท่าน 11,900/ท่าน 10,900/ท่าน 3,000.-
ธันวาคม 59 : 10-12 11,900/ท่าน 11,900/ท่าน 10,900/ท่าน 3,000.-

สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

 8,073 total views,  1 views today