เกี่ยวกับเรา

logo2

ADD LINE มาที่

fafatravel

@fafatravel

ฟาฟา ทราเวล

คือทีมงานของคนรุ่นใหม่ จุดมุ่งหมายสำคัญของฟาฟา ทราเวล คือการนำพาสาธุชน ญาติธรรม ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมเดินทาง เปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิต สร้างแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อแสวงหาบุญ ณ ดินแดนพุทธภูมิและจุดสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งการดำเนินการและบริหารจะอยู่ในรูปแบบการให้บริการทัวร์แสวงบุญ ยังประเทศต่างๆ อาทิเช่น อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งการให้บริการนั้นจะตอบสนองความต้องการในทุกๆรูปแบบ ในทุกๆกิจกรรมตามวาระ และพร้อมที่จะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในทุกๆทริปเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับธรรมเนียมและการปฏิบัติ การดูแลต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทางคณะแสวงบุญได้นิมนต์ ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง เป็นจุดเด่นสำคัญยิ่งที่ทาง ฟาฟา ทราเวล ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก นอกเหนือจากนี้ ฟาฟา ทราเวล ยังยึดหลัก ความสะดวกสบาย ความเอาใจใส่ในบริการ เพราะลูกค้าหรือผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้เสียสละ กำลังทรัพย์ กำลังเวลา และร่างกายร่วมเดินทางไปกับเรา ต้องคุ้มค่าและมีความสุขมากที่สุด ในทุกๆทริปที่เดินทาง
[su_divider top=”no” divider_color=”#535244″ size=”1″ margin=”15″]
ฟาฟา ทราเวล พร้อมดูแลและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกๆทริปดังนี้
[wp-svg-icons icon=”checkmark-2″ wrap=”i”]ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ รอบเครื่องบินที่พักอาหาร ตลอดการเดินทาง
[wp-svg-icons icon=”checkmark-2″ wrap=”i”]จัดหาแผนการเดินทางแสวงบุญให้ตรงกับคณะเดินทางและความเหมาะสม
[wp-svg-icons icon=”checkmark-2″ wrap=”i”]หลากหลายเส้นทางและการปรับปรุงรูปแบบการเดินทางอยู่สม่ำเสมอ
[wp-svg-icons icon=”checkmark-2″ wrap=”i”]บริการเสริมต่างๆในแต่ละกรุ๊ปการเดินทาง อาทิเช่น ผ้าห่มพระพุทธเมตตา พระปางปรินิพพาน เป็นต้น พร้อมเครืองสักการะในสถานที่สำคัญต่างๆ รวมไปถึงหนังสือสวดมนต์ พระวิทยากรที่คอยให้ความรู้ในแต่ละจุด
[wp-svg-icons icon=”checkmark-2″ wrap=”i”]ราคาที่สมเหตุสมผล และจัดหาที่พักที่เหมาะสม อาหารที่มีคุณภาพ พร้อมรถที่มีคุณภาพ โดยทีมงานอินเดียโดยตรง
[su_divider top=”no” divider_color=”#535244″ size=”1″ margin=”15″]
ฟาฟา ทราเวลช่องทางติดต่อ ฟาฟา ทราเวล ท่านสามารถติดต่อฟาฟา ทราเวลได้หลายช่องทาง อาทิเช่น ทางเว็บไซต์ บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด หรือ LINE Application ID: fafatravel หรือโทรสอบถาม โทร 089.109.4455 / 095.956.1811 /095.816.5225 /02.512.5568
[su_divider top=”no” divider_color=”#535244″ size=”1″ margin=”15″]
สามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [wp-svg-icons icon=”facebook-2″ wrap=”i”]
[su_divider top=”no” divider_color=”#535244″ size=”1″ margin=”15″]

ฟาฟาทราเวล
ภาพคุณพัตติกา(ฟา)และคุณสิทธา ผู้ก่อตั้งฟาฟา ทราเวล ได้รับความเมตตาจากองค์พระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้าให้ถวายงานแสวงบุญสังเวชนียสถาน ในทุกๆครั้ง ถ่าย ณ ใต้ต้นโพธิ์ เมืองพุทธคยา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08413

Loading